A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medle

Om Medle...

Några ortsnamn inom byn

Medle, oppa meleN. Namnet, som 1539 skrivs Medeleth, har be-
handlats av Karl Fahlgren, (1953:83f.), som menar att namnet har
betydelsen ‘mellanedet’ och syftar på det stora näs, som fanns i
Medle före utbyggnaden av Kvistforsens kraftverk och som låg intill
Åkerforsen.
Ordet ed har betydelsen ‘ställe (landsträcka) vid fors
där man vid färder måste gå’. Sannolikt färdades man med båt efter
Skellefteälven och vid Åkerforsen tvingades man gå över Näset,
alternativt dra båten längs stranden av Näset och sedan fortsätta i
båten uppströms Åkerforsen.

Avasmoran, avasmora. Avåsmoren? Där Bjurån och Stöverån
rinner ihop.

Björnkläppen. Bjärnkläppen.

Brännskogen. En skog öster om Brännmyran. Namnet kommer
sannolikt av en stor brand på Medleheden som ägde rum någon
gång 1875 - 1883.

Burmans gärdan eller Holmströms gärdan. Här odlade inhy-
sesmän upp marken. Ligger vid Medle SK:s äldre fotbollsplan. Det
berättas att när sista familjen flyttade från platsen lär familjefadern
ha tippat skittunnan i brunnen.

Bäcken noli bäckn.

Byöknamn

I äldre tid var det vanligt med slagsmål när ungdomar från olika byar
kom samman, t.ex. i Bonnstan. För att starta ett slagsmål använde
man sig vanligen av byboöknamn. Man såg kanske inte en bybo från
en annan by som en egen individ utan mera som en i kollektivet
Mycklebor eller Lundsbor. Idag använder vi öknamn bakom ryg-
gen på den omtalade men tidigare sades öknamnet rakt i ansiktet
vilket ofta gav omedelbar effekt.

Medlebornas öknamn var bärfotemelesa (barfotamedleborna)
och antyder att byborna skulle vara fattiga. Alla byboöknamn var
negativt laddade även om de vid en ytlig anblick kan tyckas harm-
lösa. Om en Medlebo fick höra bärfotemeles upp i ansiktet svarade
han med öknamnet för sin antagonist, som t.ex. snålmöittschels
eller näverskomöittschels, sedan var slagsmålet igång.

Öknamn på Medleborna var förutom bärfotemelesa även nä-
verskomelesa, klackskomelesa, storfotemelesa, träskomelesa, lång-
banemöja. Så det är många öknamn som har med fotbeklädnader
och fötter att göra, vilket ju passar då skomakeri varit viktigt i byn.
Även grannbyn Myckle har ju ett fotanknutet öknamn, nämligen
näverskomöitschelsa.

 

Källa: Ulf Lundström: Medle - Om bärfotemelesa 2015

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.