A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vägen västerut ...

Vägen västerut Vägen västerut till Myckle, Medle, Byastygan i Medle

Känn Historiens Vingslag ...

I Magnus Erikssons landslag, byggningabalken, heter det att alla skall delta i att bygga broar och vägar vare sig de äger mer eller mindre jord i byn. Den vanliga bötestaxan vid försummelse av vägunderhållet var tre mark (motsvarande cirka sex dagsverken). Vid trilska och vid större försummelse höjdes beloppet till sex mark. Även större belopp kunde utdömas. Uppmaningar i vägfrågor upplästes från predikstolen.   

Landsvägen genom byn:  

“Den första bosättningen skedde helt säkert vid älven, och man valde de ställen där det var  relativt lättillgängligt. Den urgamla färdvägen från kusten och kyrkplatsen gick på älvens norra sida där framkomligheten genom de stora skogarna var tämligen lätt. Vägens sträckning är ganska välkänd, då vissa lämningar ännu finns kvar. Sedan den lämnat Myckleheden gick den  över den så kallade Storsanden i östra delen av byns område för att i höjd med Åkerforsen (nuvarande dammbron) böja av mot älven och följa de torra älvsbackarna. Den torra sandheden hade här brutits av ett omfattande sankmarks- och myrområde som sträckte sig mot norr till det myr- och sjöområde där Bjurån flyter fram. Då var också sluttningen mot Skellefteälven och söder om Gäddbäcken det så kallade Näset, lämpligt för odling” (enligt Joel Hedlund f. 1904).

De som sladdade vägen med häst fick på 1940-talet 20 öre. Två vägvakter fanns i byn, en i nedre och en i övre. De lät placera grushögar på olika ställen och körde ut grus med hästskäppa och lagade hål i vägbanan. Karl Karlsa var vägvakt för nedre byn och Daniel Lindström i Sund för övre byn. Vägen genom byn ändrades i början av 1910-talet. I Grubban flyttades den 50 meter mot norr. Likadant där Bjuråvägen kommer mot landsvägen. På Medleheden flyttades också vägen. Omkring 1954 rätades vägen på Myekleheden. Flyttades mot norr från sista huset i Medle till Mycklerået.      

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.