A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

  

Styrelse PRO 2019

Doris Holmberg            070-318 3808 Ordförande
                                  doris.holmberg@hotmail.se

Birgitta Nilsson            072-729 1253 Kassör                    
                                  birgitta01nilsson@gmail.com  

Karin Wikström            070-337 9339 Sekreterare
                                  karin.vik@telia.com

Naimi Vikström            070-567 3006 Studieorganisatör
                                  naimi-vi@allmail.se                              

Solveig Westman         0910-721378, 070 567 3193 Ledamot,
                                  it ansvarig, medlemsregistret
                                  solveigwestman@hotmail.com

Kurt-Lennar Holmgren  0910-721173, 070-372 0044 Resekommitte
                                  k lholmgren@yahoo.se                                         

Gunni Andersson         073-057 2344 Ledamot
                                 gunni.andersson1944@gmail.com

Inger Olsson               070-225 4232 Ersättare
                                 olsson inger52@hotmail.com

Gull-Britt Marklund      070-537 3847 Ersättare
                                 gullanmarklund@gmail.com 

 


                               

 

                  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.