A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte 20/2-19

Parentation

Parentation över avlidna medlemmar under året hölls av ordförande Doris Holmberg. Hon tände ett ljus och läste en dikt som följdes av en tyst minut.

2019-02-20 Kaffe och semlor

Ett 60-tal medlemmar kom till dagens årsmöte.

Ordföranden informerade om vikten av att söka bostadstillägg eftersom man beräknar att cirka 100 000 personer är berättigade till bostadstillägg men inte sökt. Idag är det enkelt att söka denna förmån, inga papper behöver skickas in. Man söker en gång men det är viktigt att anmäla om förändringar inträffar. 
Studieorganisatör Naimi Wikström berättade att föreningen har planer på att starta en studiecirkel i Canasta och vill ha in anmälningar från intresserade. Berättade också att föreningen kan genom Demensföreningen starta en cirkel för anhöriga som har en demenssjuk i familjen. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Ordföranden för dagen var Janeth Lundberg. Styrelsen verksamhetsberättelse för 2018 godkändes. Kassör Birgitta Nilsson redovisade föreningens ekonomi som är god. En del av medlem ska användas till att sponstra föreningens aktiviteter vilket alla på mötet tyckte var bra. Revisorernas berättelse godkändes, ansvarsfrihet för styrelse och revisorer beviljades. Valberedningens förslag till val av styrelse och övriga uppdrag godkändes av mötet. Mötesdagar fastställdes. Årsmötesförhandlingen avsllutades och ordföranden överräckte en blomma till ordföranden Janeth och sekreteraren Karin.
Blommor till ordföranden och sekreterare

Övriga frågor: Feskommitten presenterades och om en kommande pub-afton på Hembygdsgården i Kåge den 15 mars. Lotteridragning och utdelning av många vinster avslutade dagens möte.

Utdelning av vinster

Ordföranden tackade alla som varit på mötet idag.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.