A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

PRO Bureå

Gör som hundratals burebor Gysinge

Hemsidesutbildning

Om Föreningen

PRO Bureå har ca 330 medlemmar och bedriver en mycket aktiv föreningsverksamhet.

PRO Bureå hälsar alla pensionärer välkomna såväl avtals-, förtids- och ålderspensionärer.

PRO Bureå är partipolitiskt obunden förening, vilket innebär att föreningen inte ingår i något politiskt parti vad medlemmarna sedan har för åsikter är var och ens ensak.

Vad vi vill göra för våra medlemmar är att bedriva en så varierande och bred verksamhet att den ska kunna passa för de olika åldersgrupperna. Medlemmarna har så stora skillnader i ålder att vi spänner över tre generationer.

Vår målsättning är att tillgodose medlemmarnas sociala gemenskap.

Detta kan vi genom att ha en bred verksamhet inom olika områden.

Vi ordnar möten där medlemmarna får ge sina idéer och tankar, studierna är mycket viktiga, tanken är livslångt lärande. Många kulturella inslag finns både vid våra möten samt andra sammankomster.

PRO Bureå ingår i Pensionärernas riksorganisation med kansli i Stockholm.

Du får mer detaljerad information om oss genom val i menyn, till vänster, där Du kan få en uppfattning om all vår verksamhet och våra aktiviteter.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.