A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsmöte

Ulla Wiklund mötesordförande Ulla Wiklund mötesordförande

Tisdagen den 27 februari höll Bureå PRO sitt årsmöte i Församlingsgården. Ordförande Roger Olofsson inledde mötet med att hälsa alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till nya medlemmar. Därefter hölls en parentation för avlidna vänner varefter en tyst minut hölls. Dagordningen godkändes och Ulla Wiklund valdes till mötets ordförande och Lennart Burwall till sekreterare. Efter förhandlingarna serverades smörgåstårta och kaffe. Bureå spelgille underhöll med medryckande musik. Reseledarna berättade att i juni kommer det att ordnas en resa till hemligt mål. Majvor Lundgren informerade om de pågående cirklarna. Avgående medarbetare samt mötesordföranden avtackades med blomstercheckar.

  Bureå musikgilleBureå musikgille

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.