A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsmöte

Lucia Lucia

Gröt och skinka

Tisdagen denSegrvering 12 december höll PRO i Bureå medlemsmöte i Församlingsgården. Ordförande Roger Olofsson hälsade alla välkomna. Han berättade hur flytten till den nya PRO lokalen förflutit. Föreningens låda på det gamla PROhuset kommer snart att flyttas till den nya lokalen på Norra Ågatan 1. Reseledare Sylvia Holmgren informerade om en kommande resa den 9/3 2018 till Umeå. Där kommer ett besök på Idunteatern att ingå samt ett stopp för mat i Anumark. Kostnaden blir 850:- . Hon tackade alla de som under året deltagit i olika resor och önskade dom en god jul och ett gott nytt år. Studieorganisatör Majvor Lundmark tackade alla cirkeldeltagare samt önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Efter servering av risgrynsgröt med skinksmörgåsar kom dagens höjdpunkt ”Luciatåget”. Ett 50 tal ungdomar från Bureskolans 5e klasser underhöll med flera sånger, några på olika språk. Ulrika Forsman hade övat deltagarna bra. Kaffe med pepparkaka bidrog till att höja stämningen. Utöver sedvanlig lotteriförsäljning fick alla gissa vikten på en julskinka. Som avslutning på mötet tackade Roger kökspersonalen som fick en rungande applåd.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.