A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Skellefteå Samorganisation

 

PRO Skellefteå samorganisation!

Samorganisation har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor och att verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representationen i kommunala pensionärsrådet (KPR) och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter.  Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. 

I Skellefteå består samorganisation av 10 föreningar (klicka på länken)


Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare, som utses av årsmötet, samt det övriga antalet ledamöter som årsmötet beslutar. Ersättare ska utses. Se nuvarande styrelsen på styrelsen i valen i rubrikraden ovan.

Varje förening utser två ombud till höst- och årsmötet och ersättare för dessa. Samorganisation har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse.

 

                 

Aktuellt från Skellefteå

 • Diskussion med Lorents om äldreboenden

  2019-10-27 Till PRO samorganisation i Skellefteås höstmöte kom de flesta föreningarna i kommunen. På agendan fanns fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020, prisundersökningen hos livsmedelsbutiker, samt en frågestund med kommunalstyrelsens ordförande Lorens Burman med frågor kring utbyggnad av fler äldreboende i centrala Skellefteå

  Läs mer
 • Hjördis utbildning!

  2018-11-20 PRO samorganisation i Skellefteå har anordnat en 2 dagars utbildning i PRO:s medlemsregister Hjördis i samarbete med ABF,Medlefors FH, Gysinge FH.

  Läs mer
 • Paneldebatt om äldrefrågor

  2018-08-06 Inför den kommande valrörelsen så anordnade PRO Samorganisation i Skellefteå en paneldebatt den 16 april i år. På podiet fanns de åtta partierna i fullmäktige representerade. Med tanke på att valet är nära förestående så hade de ca. 130 åhörarna som infunnit sig nog förväntat sig en betydligt livligare debatt än vad som blev fallet. Mycket var man ganska enig om.

  Läs mer
 • PRO Samorganisations årsmöte 26/3 2018

  2018-04-11 Skellefteås Samorganisationen hade årsmöte måndag den 26/3 i PRO-huset i Skellefteå Totalt 28st personer deltog som representanter för 11 föreningar och styrelsen.

  Läs mer
 • Höst/Budget möte.

  2017-11-13 Skellefteås Samorganisationen hade höstmöte tisdagen den 11/10 i PRO-huset i Skellefteå.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.