A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte

Peder Öberg Peder Öberg

2019-02-26 Årsmöte med bildvisning.

Ordförande Louise Arvidsson hälsade knappt 50 personer välkomna till PRO Bygdeås årsmöte den 26 februari. Mötet började med parentation över tre avlidna medlemmar. Rolf Isberg valdes till ordförande för mötet. Det bjöds inte på några överraskningar förutom att årets överskott var ovanligt stort. Inga nya personer valdes in i styrelsen. Övriga funktionärer fortsätter också ett eller två år till. Platserna som reseledare och studieorganisatör är tills vidare vakanta.

Louise Arvidsson informerade om årets kommande aktiviteter. Holger Söderström informerade om Bostadstillägg och uppmanade alla att ansöka om man inte redan gjort det. Han tog också upp Kommunala Pensionärs Rådet(KPR) och efterlyste ämnen att ta upp på kommande möten med kommunen.

Efter årsmötet serverades kaffe och semla och därefter tog fotografen Peder Öberg över och började med att presentera sig själv. Hans foton hade rubriken ”Kustlandskap” och innehöll mer än 100 bilder från Bjuröklubb i norr till Ratan i söder. Man kunde inte undgå att se vilken skicklig fotograf han är. Med en fotografs blick hade han fångat flera olika formationer som naturen själv hade skapat. Många foton av kustens steniga landskap fick vi se liksom växter, skog, stigar och några byggnader. Han betonade ljusets betydelse och visade en serie bilder från Ratans södra hamninlopp sedda under olika tider och under skiftande ljusförhållanden. Han fick varma applåder för sin visning och tack för att han med kort varsel kunde ställa upp. Lotteridragning avslutade som vanligt mötet.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.