A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Höstmöte 2013

Höstmöte Dorotea PRO

PROs ordförande Berit Eriksson PROs ordförande Berit Eriksson

Ordföranden Berit Eriksson kunde hälsa ett fyrtiotal medlemmar välkomna till höstmötet på församlingshemmet i Dorotea.
Innan mötet öppnades underhöll Ingrid Pärneholm med sång och musik som alla kunde nynna till.
Dorotea kommuns sociala shef Berit Ekepil redovisade läget i kommunen och på BVG där vårdplatserna utökas från i dag två platser till fyra platseri februari 2014.Hon bekymrades av de som skrivs i sociala media om att personalen  inte har kompetens vilkrt hon menar är rent förtal och som drabbar alla som jobbar där.
Ingrid Perneholm var sångfågeln för dagen
Sedan tog Ingrid över och presenterade ett melodikryss som hon själv konstruerat.
Hon spelade låtar som associerades till vissa orter och städer i världen, rätt löst skulle lösenordet bilda ordet Stockholm vilet de flesta klarade.
Ordförande presenterade kommande års verksamhetsplan där målet var att kunna ha träffar en gång i månaden.
Kassören redovisadedet ekonomiska läget där det troligen blir några tusenlappar i överskott till kommande år.Han trodde dock att det blir svårt att få budgeten i balans under nästa år då mötesaktiviteterna ommer att öka vesentligt.
Under fikapausen gjordes dragning på lotterierna som sålts där några blev en vinst rikare.
Ingrid tog sen över och ledde några allsånger som alla kunde sjunga till.
Vi tackar festkommittèn för gott fika med goda smörgåsar.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.