A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Historik

Stadsvandring i Nora augusti 2019. Stadsvandring i Nora augusti 2019.

PRO Frykerud (från starten kallad Fagerås pensionärsförening) bildades 1970, närmare bestämt den 5 november, sedan Värmlands pensionärsdistrikt inbjudit till ett möte i Fagerås skola.

2019-12-10

En interimsstyrelse valdes med Georg Haster som ordförande och Valfrid Haglund och Johan Modén som ledamöter.

Föreningen, som vid starten hade 28 medlemmar, fick 500 kronor från distriktet för inköp av protokolls- och medlemsböcker. Årsavgiften var tio kronor.

Framgångssaga

Föreningens medlemsutveckling under senare år är rena framgångssagan. Vid 40-årsjubiléet 2010 var vi 70 medlemmar. Hösten 2016 är vi cirka 170 — en ökning med mer än 140 procent!

Men det såg illa ut ett tag i början av 2000-talet. 2003 fanns bara 37 namn i medlemskadern och det var svårt att hitta en ordförande.

Elsie Fridén insåg det prekära läget och satte sig vid rodret. Medlemskurvan började vända uppåt och takten har stegrats med införandet av nya, populära aktiviteter.

I februari 2015 tog Bertil Haglund över ordförandeklubban och medlemskurvan fortsätter att peka uppåt.

I början av december 2019 har PRO Frykerud 189 medlemmar.

Läs och res!

Verksamheten har successivt ytterligare breddats med såväl nya studieområden som trivsamma aktiviteter.

Läs- och reskonceptet är populärt. Några axplock:

 • 2010 läste vi om Nils Ferlin och besökte därefter Ferlinmuséet.
 • 2011 hade vi Dan Andersson som studieobjekt och reste följaktligen till Grangärde finnmark.
 • 2012 stod Gustaf Fröding på studieprogrammet med en avslutande resa i vad vi kallade Frödingland.
 • 2013 reste vi under tre dagar i Norge med huvudinriktning på Gudbrandsdalen som avslutning på en populär studiecirkel om norska förhållanden. Ämnet blev så uppskattat att vi fick dubblera cirklarna - en i Fagerås och en i Kil.
 • 2014 gjorde vi en tredagarsresa till världsarvet Hälsingegårdarna som avslutning på en studiecirkel med samma tema under vintern. På samma resa hann vi med att besöka både Zorngården i Mora och Carl Larsson-gården i Sundborn.
 • 2015 gjorde vi resor till två studieobjekt: Finnskogens Flora (värmländska finnskogen) och Mineralriket (Långban/Lesjöfors). Finnskogen hade vi läst om och rest till redan 2014 men ämnet är så intressant och omfattande att det finns utrymme för ytterligare aktiviteter. Vi hälsade också på Kalle Moraeus uppe i Orsa med TV-inspelning.
 • 2016 lärde vi oss mer om hur det var förr i socknen på studietemat "Frykerud förr" och avslutade vårterminen med en samling i fornminnesgården och därefter en mycket uppskattad bussresa i hembygden. Vi anordnade också en bussresa till den kritikerrosade föreställningen av "Värmlänningarna" i Ransäter. Och inte minst reste vi gemensamt till Trollhättan och regionfinalen i PROvetarna och som grädde på moset till Stockholm och riksfinalen ombord på PRO-båten Cinderella.
 • 2017 utvidgade vi sockenstudierna till att gälla hela landskapet på temat "Värmland förr" och gjorde som avslutning en resa till Glava glasbruk och Beredskapsmuséet i Järnskog. Finland ägnades en studiecirkel med anledning av nationens 100-årsjubileum som självständig stat. Planer finns på en uppföljande resa till Finland under 2018.

 • 2018 fullbordades Finlandsstudierna med en tredagarsresa till Helsingfors som blev mycket uppskattad av de 42 deltagarna. Vi lärde oss mer om Alfred Nobel och reste en försommardag till hans muséum i Karlskoga och fortsatte därefter till Loka brunn, hembygdsgården Skräddartorpet och Grythyttan. Vi besökte också Brigadmuséet i Karlstad och våra släktforskare hälsade på Arkivcentrum i residensstaden. Studieträffen om Selma Lagerlöf kommer att följas upp med en resa till bl a Mårbacka 2019.
 • 2019 gjordes två resor till storslagna kulturella sevärdheter, båda efter förberedande studieträffar. Den ena till Mårbacka, den andra till Nora/Pershyttan. Den sistnämnda en organisatorisk fullträff (tack Christer Nilsson!) i strålande sommarväder, inklusive resa med ångtåg!

  Den tredje resan, bekostad av distriktet, gick till Torslanda och regionfinalen i PROvetarna.

Flera nyheter

Två nya aktiviteter 2015, Nationaldagstipset på Lundavallen och årskavalkaden 1950, har följts upp under 2016, 2017 och 2018; den senare med återblickar på 1955, 1958, 1960 och 1964.

Stor succé har frågesportprogrammet Trivselfrågan gjort alltsedan entrén hösten 2013. Efter elva säsonger är programmet populärare än någonsin tidigare. Deltagarrekorden duggar tätt och sammanlagt har frågekonstruktören Bertil Haglund producerat mer än 2 000 frågor, utan att upprepa en enda!

2019 blev ett verkligt rekordår för långköraren Trivselfrågan. Totalt deltog 402 medlemmar, som mest 38 vid en enstaka omgång. Även poängmässigt slogs rekord: 34 rätt av 36 möjliga!

Pub, mat och gympa

2014 var ett mycket aktivt år med introduktion av flera nya aktiviteter. T ex pub-afton som genast gav mersmak och som nu återkommer med ett par träffar om året kring bardisken i Bygdegården.

Andra nyheter var Seniorgympa och Matlagning för herrar. Seniorgympan pågår och det gör förstås också boule-spelet ett par gånger i veckan och handarbetsträffarna.

2015 höll PRO:s riksorganisation kongress i Stockholm och för första gången hade PRO Frykerud ett eget ombud (Bengt Carlstedt). Kongressen biföll två av våra motioner, den ena om krav på bankkontor med kontanter i varje kommun, den andra om en modernisering av medlemstidningen PROpensionären.

Inför kongressen 2018 har PRO Frykerud lämnat in två motioner, som båda tillstyrkts av Värmlandsdistriktet. Den ena gäller riksorganisationens, enligt vårt tycke, bristfälliga informationshantering, den andra är en repris på motionen till förra kongressen om att modernisera PROpensionären, eftersom PRO-styrelsen sorgligt nog struntat i att fullfölja kongressens positiva intentioner.

Kongressen 2018 avslog av kostnadsskäl motionen om riksorganisationens bristfälliga informationshantering men biföll till hälften motionen om modernisering av PROpensionären såtillvida att dörren öppnas på glänt för en kommande digital kommunikationskanal. Alltid något!

Politisk entré

PRO Frykerud är ofta synlig i den offentliga debatten med toppnoteringar valåret 2014 (över 100 publiceringar på debatt- och insändarsidor i riks-, regional- och lokalpress).

Hösten 2014 gjorde PRO Frykerud stor entré i kommunfullmäktige med såväl direkta frågor till politikerna som en rad medborgarförslag med varierande framgång.

Förslaget om att redovisa markalternativ för ett äldreboende i Fagerås och kontanthantering som ett kommunalt villkor vid nästa upphandling av banktjänster har exempelvis bifallits. Medan en majoritet i kommunfullmäktige sa nej till förslaget om gratis halkskydd till alla äldre Kilsbor.

Ett steg i rätt riktning tog frågan om ett äldreboende i Fagerås under 2017 då kommunfullmäktige med prioritet beslutade att undersöka intresset för seniorboende utanför centralorten, i första hand i Fagerås.

Valåret 2018 var vi flitigt i farten både med medborgarförslag och utfrågning av de lokala partiernas förstanamn. Hetaste valfrågan gällde seniorboenden i Fagerås och Högboda och nu är alla politiska partier överens om att prioritera frågan! I enlighet med vallöftet har en enkät gjorts om intresset för seniorboende i både Fagerås och Högboda.

Våra förslagsaktivister Bertil Haglund och Bengt Carlstedt presenterade flera uppmärksammade medborgarförslag, bl a om att redan nu tillsätta en arbetsgrupp för ett värdigt firande av nordvästra stambanans 150-årsjubileum som ju samtidigt innebär att orter som Kil och Fagerås också fyller 150 år. Ett lite mer udda förslag gäller ett stående kulturinslag vid kommunfullmäktiges sammanträden i form av att ledamöterna läser sin egen favoritdikt! Motiveringen är att även den högsta politiska instansen ska leva upp till policyn om att alla kommunala verksamheter ska ha ett kulturperspektiv.

Båda de ovanstående förslagen gillades av fullmäktige, som 2019 tillsatte en arbetsgrupp för jubiléets utformning och numera inleds varje sammanträde med ett kulturinslag.

Hjärtstartare

Två viktiga investeringar skedde under 2015; dels har vi med hjälp av kommunalt bidrag köpt en egen hjärtstartare som ska finnas med på alla våra möten och resor, dels har vi köpt en mobil högtalaranläggning som vi följaktligen kan använda både stationärt och ute på resor.

Frykerudsdagen 2016 med PRO Frykerud och Fagerås bygdegårdsförening som huvudansvariga blev precis den arrangörsmässiga framgång som vi på förhand hoppades.

Fruga och svärmor

Landshövding Kenneth Johansson debuterade som dagvärd och kom till Fagerås med både frugan och svärmor (och chaufför som brukligt är). Lockade publik gjorde förstås också musikkvartetten Gamla Polare med Ingvar Karlsson och Tajen Forsgren som frontmän. Lägg därtill en extra satsning på barnaktiviteter och en makalös tur med vädret. Det regnade runt om — men inte i Fagerås!

Direkt efter en stämningsfull avslutning med Värmlandsvisan unisont i Järnvägsparken, begav sig landshövdingen och många ur publiken till Macken för officiell invigning av Byalagets stolthet. Att Byalaget dessförinnan begåvats med Frykerudsäran var en självklarhet.

2017 var det vår tur att hälsa på landshövdingen i residenset. Ett 30-tal medlemmar guidades runt i de eleganta salongerna och några av oss passade till och med på att provligga de kungliga sängarna högt uppe under takåsarna.

Frykerudsdagen 2018 blev en publiksuccé med nytt deltagarrekord. Men så firades det också ett trefaldigt jubiléum; det var nämligen 40:e gången som "dagen" firades, samtidigt firade FFF och Frykposten 30-årsjubileum och dessutom var det 25:e gången som "Frykerudsäran" delades ut. Årets välförtjänte mottagare var hembygdsföreningens ordförande Kenneth Bergsten.

Under Frykerudsdagen 2019 hedrades föreningens "parhästar", Bertil Haglund och Bengt Carlstedt, med Frykerudsäran! Motivering: "För värdefull och osjälvisk insats för människor i hembygden".

Riksfinal —  igen!

I augusti 2016 kvalificerade sig PRO Frykerud (Bertil Haglund, Christer Nilsson och Bengt Carlstedt) för andra gången till riksfinalen i PROvetarna ombord på kryssningsfartyget Cinderella. Vi gjorde det efter att först ha vunnit grundomgången, semifinalen och Värmlandsfinalen — som vi vann för tredje gången men snuvades på pokalen eftersom den påstås ska gå till den som vinner tre år på rad.

Regionfinalen gick i Trollhättan där PRO Frykerud efter en jämn tävling spurtade bäst och vann två poäng före Norra Älvsborg. Totalt deltog sex distrikt i regionfinalen. I riksfinalen gick det lite bättre än förra gången — vi missade pallen på en utslagsfråga men får vara nöjda med en nationell fjärdeplats.

Framgångarna för vårt PROvetarlag fortsatte under 2017 — nu med laguppställningen Bertil Haglund, Gunnel Juhlin och Bengt Carlstedt  — då vi för fjärde gången blev Värmlandsmästare. Regionfinalen gick den här gången i Uddevalla och där kom Frykerud på tredje plats.

Även i PROvetarna 2018 gick Frykerud till Värmlandsfinal efter segrar i såväl gruppomgången som semifinalen. Men i finalen blev det tvärstopp. Arvika var det klart bättre laget och vann med fyra poäng tillgodo på Frykerud och sex poäng till trean Torsby. Nu tar vi nya tag inför 2019!

2019 blev PRO Frykerud Värmlandsmästare före femte gången genom att vinna över två Arvikalag! I regionfinalen i Göteborg (Torslanda) blev de blivande riksmästarna Alingsås övermäktiga.

Historiskt årsmöte

Årsmötet 2017 går till den lokala historien. För första gången gästades vår avdelning av en riksordförande — Christina Tallberg, tillika PRO:s första kvinnliga ordförande.

Christina ledde förhandlingarna med säker hand och tog efter serveringen upp aktuella frågor som står på PRO-agendan. Före mötet intervjuades hon av Radio Värmland.

Christina avslöjade bl a att årets riksfinal i PROvetarna kommer att avgöras i Umeå i samband med organisationens tredje födelsedagsfirande. Riks fyller som bekant 75 i år.

Vår ordförande Bertil Haglund tackade Christina genom att överlämna Frykeruds sockenhistoria i fyra band.

Bertil kunde också meddela att PRO Frykerud just på årsmötesdagen hade 172 medlemmar — alla tiders rekord!

Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 går också till historien! Av verksamhetsberättelsen framgår att PRO Frykerud vid årsskiftet har 186 medlemmar och det är förstås ett nytt alla tiders rekord för föreningen.

Årsmötesförhandlingarna den här gången leddes av Rolf Olausson, ordförande i PRO Kil.

Birgitta Markusson avgick ur styrelsen efter tio år som studieorganisatör och belönades med riksförbundets förtjänsttecken för sina insatser.

Som ny studieorganisatör har Bengt Hammarsjö inträtt.

Funderingar kring demokratin

I anslutning till årsmötet 2019 levererade Christer Nilsson informativa och provokativa funderingar kring demokratins baksida, apropå demokratins 100-årsjubileum. Den dramatiska slutvinjetten såg ut så här:

 • Först en bild på den etablerade gula protestvästen med frågan: Är det dags?
 • Sen ett alternativ i form av pensionärernas svar på MeToo-rörelsen: #WeToo med tillägget "Vi 65+ finns faktiskt också!" i en klassisk pratbubbla.

PRO Frykeruds kulturklipp

Årets kulturhändelse i Fagerås var programmet om storspelmannen Anders Petter Thorén, mormors far till förre Dramatenchefen Lars Löfgren, som charmade storpubliken i Bygdegården i sällskap med Björn Sandborgh och Frykeruds spelmanslag under ledning av Alf Börjars.

Det var ett magiskt ögonblick när Lars lyfte upp lådan med Anders Petters favoritfiol och överlämnade den till Simon Börjars som snart fyllde lokalen med välljudande toner.

Vi var 172 personer samlade i Bygdegården — nytt publikrekord med marginal — och njöt av dryga två timmars magnifik underhållning i form av både tal och musik och som grädde på moset kan alla som inte fanns på plats den 15 september avnjuta hela föreställningen via två timslånga och välfilmade inslag på YouTube.

Och allt det här är i grunden PRO Frykeruds förtjänst! Ja, faktiskt. Det var vår studiecirkel om gamla sockenkändisar som Lars Löfgren ett par år senare fick vetskap om och som satte bollen i rullning. Vi bjöd in Lars, anlitade Björn Sandborgh som "bollplank" och tillsammans med Frykeruds spelmanslag, Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen skapade vi förutsättningarna för ett oförglömligt kulturevenemang.

Kulturevenemanget fick 2019 en angenäm fortsättning. Som tack för initiativet till programmet om Anders Petter Thorén donerade Lars Löfgren 100 CD-skivor med inlästa dikter av Gustaf Fröding! Skivorna överbringades av Tomas Sköld, vice ordförande i Frödingställskapet, som en överraskande julklapp till alla medlemmar i samband med den traditionella julfesten.

Text: Bengt Carlstedt   

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.