A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Stort intresse för seminarium om Finnskogen som världsarv

Trångt om saligheten var det i Mangskogs sockenstuga när första seminariet om Finnmarken ägde rum — runt 150 personer. Nästa träff flyttas till kyrkan. Trångt om saligheten var det i Mangskogs sockenstuga när första seminariet om Finnmarken ägde rum — runt 150 personer. Nästa träff flyttas till kyrkan.

Sockenstugan i Mangskog var fylld till sista plats — runt 150 personer — vid det första av fem seminarier under hösten med siktet inställt på att föra upp Finnskogen på Unescos digra lista över världsarv.

2018-10-13 Så stor var uppslutningen att arrangörerna genast bestämde att nästa träff, den 23 oktober, ska förläggas till — kyrkan!

Det här bådar gott eftersom det personliga engagemanget och det lokala föreningslivets uppslutning har en nyckelroll för det slutliga målet, d v s att Finnskogskulturen ska bli Sveriges 16:e världsarvet.

Detta betonades av både Inger Lillequist, Värmländska Akademiens preses och förde detta riksantikvarie, och akademiledamoten Bo Vahlne, som höll i premiärens mötestrådar. Medverkade gjorde också Mangskogs spelmanslag.

Det är Värmländska Akademien i samarbete med Karlstads universitet, Mangskogs församling och Mangskogs hembygdsförening som arrangerar seminarierna och temat för första träffen var just "Finnskogskulturen — ett världsarv att sikta mot!".

"Mer verkstad"

Bo Vahlne sammanfattade inledningsvis den historiska bakgrunden och citerade landshövding Kenneth Johanssons propå om "mer verkstad" i det fortsatta arbetet. Bland annat betonade han Nils Keylands insatser, som utförligare kommer att avhandlas vid det tredje seminariet.

Mer verkstad lär den fördjupade förstudien under tre år med en anställd projektledare — som Björn Sandborgh berättade om i Fagerås för ett par veckor sedan, ge utrymme för —  tack vare bidrag från både den offentliga och privata sektorn.

Den fördjupade förstudien har ett treårsperspektiv och ska lägga en stabil grund för fortsatt arbete, som enligt Sandborgh kan ta uppåt tio år i anspråk.

Inger Lillequist informerade om Unesco i allmänhet och organisationens världsarv i synnerhet och höll upp en världskarta med massor av små prickar här och där spridda över hela jordklotet.

Mer än 1 000 världsarv

— Varje liten prick betyder ett världsarv. Det finns redan över 1 000. Vill vi ha finnskogskulturen med som en ännu en prick på världskartan väntar massor av engagemang och hårt arbete.

Det gäller dessutom att veta hur slipstenen ska dras för att runda alla hinder och här tog hon arbetet med Hälsingegårdarna som exempel.

— Gång på gång fick projektledningen i Hälsingland bakläxa och till slut blev det dekorationerna i Hälsingegårdarna som beslutsfattarna satsade på.

— Dessutom handlar mycket om politik! tillade Inger Lillequist.

Ljuspunkter

Men alla problem till trots finns det ljuspunkter, betonade båda seminarieledarna.

Exempelvis verkar det klokt att sikta in sig på en kombination av både kultur och natur, eftersom det just nu bara finns 38 världsarv med den inriktningen.

Juhola finngård i Östmarks socken — blivande världsarv? Kulturreservatet är ett typiskt exempel på den skogsfinska kulturen.

En talande storbild av Juhola finngård fick tjäna som bra exempel på kombinationen av kultur och natur; kulturreservatet i Östmarks socken, inrättat 2005, som ett typiskt exempel på den skogsfinska kulturen i Sverige.

En fördel är dessutom det planerade trerikssamarbetet mellan Sverige, Norge och Finland, betonade mötesledningen. Och inte minst att mycket arbete redan är utfört genom Finnkulturcentrum och flera organisationer som arbetar med finnskogskulturen, exempelvis Finnsam.

Spännande fortsättning

Nästa seminarium äger rum den 23 oktober och har temat "Klingande musikhistoria i finnskogsbygden" med spelmannen och musikhistorikern Mats Berglund som föreläsare.

Den 30 oktober är temat "Nils Keyland — finnskogens egen folklivsforskare" med folklivsforskaren Britt-Marie Insulander och filosofie doktor Bo Vahlne som föreläsare, den 6 november medverkar Torleif Styffe och Björn Sandborgh på temat "Ord och ton i finnbygd" och sen avslutas serien under rubriken "Skogsfinnarna i arkiven" med kulturgeografen Gabriel Bladh och historikern Peter Olausson som medverkande.

Text: Bengt Carlstedt
Foto: Hans A Olofsson

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.