A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt i Frykerud

Roligare i fullmäktige med diktläsning som preludium

— Nu blir det roligare i kommunfullmäktige, säger Bertil Haglund, sedan kommunstyrelsen bifallit medborgarförslaget om diktläsning i sessionssalen. — Nu blir det roligare i kommunfullmäktige, säger Bertil Haglund, sedan kommunstyrelsen bifallit medborgarförslaget om diktläsning i sessionssalen.

Nu blir det roligare att gå på kommunfullmäktiges sammanträden i Kil. Tacka PRO Frykerud för det! Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget att varje sammanträde ska inledas med — diktläsning!

2019-01-17

Det var vid nyvalda kommunfullmäktiges premiärsammanträde i oktober som PRO Frykeruds förslagsaktivister Bertil Haglund och Bengt Carlstedt föreslog, att även fullmäktige borde leva upp till policyn, att alla kommunala instanser ska anlägga ett kulturperspektiv på verksamheten.

Förslagsvis genom att varje sammanträde inleds med att ledamöterna deklamerar sin favoritdikt; gärna med en förklaring till varför just den dikten blivit en favorit.

Nu har alltså kommunstyrelsen med hull och hår nappat på förslaget och inte bara det  enligt en kommentar från kommunalrådet Anders Johansson, S, är det fritt fram att exempelvis ta med gitarren och "dra en sång"!

Ännu bättre

Snacka om politiker som är med på noterna! Här inte bara tillstyrks förslaget - det till och med förbättras!

Så här motiveras kommunstyrelsens bifall av kommunledningen, enligt en stort uppslagen artikel i Nya Wermlands-Tidningen:

"Vi breddar det till innehåll så att det kan vara ett kulturinslag, en dikt, men det kan också vara att berätta vad man är för person bakom politikerfasaden" (Georg Forsberg, C, kommunalråd).

"Jag ser en bild framför mig att det kan vara någon som tar med en gitarr och går upp och drar en sång" (Anders Johansson, S, kommunalråd).

"Kanske någon berättar om sig själv som person och varför man blev politiskt aktiv. Det möjliggör i alla fall att få reda på vilka kommunfullmäktigeledamöterna är" (Anders Johansson igen).

Inte överraskade

Förslagsställarna är glada över det positiva mottagandet, men inte direkt överraskade.

— För det första är förslaget så bra att det knappast går att avslå när kommunen har en så lovvärd målsättning för det kulturella engagemanget, säger Bertil Haglund.

— För det andra vill politikerna med den nya politiska organisationen lyfta kommunfullmäktiges status. Kort sagt göra kommunfullmäktige roligare för både politikerna själva och inte minst de hittills fåtaliga åhörarna.

"Vi ska ha roligt"

Vi önskar dem lycka till och vill samtidigt erinra om PRO Frykeruds egen framgångsrika målsättning för att engagera medlemmarna: Det ska vara roligt att vara med i vår förening!

PRO Frykerud har på några få år ökat medlemsantalet med flera hundra procent!

— Med diktläsning och kanske rentav en trudelutt till gitarr kommer antagligen medborgarnas intresse för fullmäktiges sammanträden gå samma väg, avrundar Bertil Haglund.

Text och foto: Bengt Carlstedt

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.