A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt i Frykerud

Protester i fullmäktige när "brukare" blev - "kund"!

— Hur många på Sannerudshemmet tror ni betraktar sig som kunder? frågade PRO-ordföranden Bertil Haglund i fullmäktige utan att få något svar. (Arkivbild) — Hur många på Sannerudshemmet tror ni betraktar sig som kunder? frågade PRO-ordföranden Bertil Haglund i fullmäktige utan att få något svar. (Arkivbild)

Kommunfullmäktige i Kil gjorde som PRO ville - benämningen brukare ska inte längre användas inom äldreomsorgen. Istället ska de gamla kallas kunder, tvärtemot PRO:s uttryckliga önskan!

2019-06-18

— Det blir ju lite smolk i glädjebägaren, sa PRO Frykeruds ordförande Bertil Haglund, eftersom vi i ett särskilt stycke i medborgarförslaget påpekat att vi värjer oss just mot ordet kund!

Som skattebetalare kan man aldrig betraktas som kund hos kommunen, motiverade Bertil Haglund.

Försäljare av äldreomsorg

— Finns det en kund på ena sidan, så finns det följaktligen en säljare på den andra sidan. Det innebär i så fall att kommunen blivit försäljare av äldreomsorg.

Det här går inte ihop, ansåg PRO-ordföranden, eftersom skola, vård och omsorg är verksamheter som kommunen enligt lag är skyldiga att bedriva och som dessutom är skattefinansierade.

Kommunstyrelsen hade i sitt förslag till fullmäktige hänvisat till arbetskonceptet "Lean" där begreppet "kund" är centralt.

Modell Toyota

Bertil Haglund påminde om att begreppet "Lean" är ett koncept som lanserats av japanska biltillverkaren Toyota med syfte att bl a maximera kundnyttan och minimera slöseri med resurser.

— Det är ju inget fel att kommunen anammar ett sådant koncept men man behöver ju därför inte använda samma nomenklatura som hör hemma på köp- och säljmarknaden.

Hur många på t ex Sannerudshemmet tror ni betraktar sig som "kunder"? De flesta har nog aldrig ens tänkt tanken, sa Bertil Haglund.

Rutavdrag för avgiften?

Och avrundade sitt anförande så här:

— Skulle den som bor på ett äldreboende trots allt kallas för kund borde konsumentköplagen gälla - och avgiften till kommunen i så fall omfattas av Rut-avdrag!

Ett klart och tydligt ställningstagande alltså mot kommunstyrelsens förslag att ersätta brukare med kund.

Märkligt nog fanns det inte en enda bland de 41 ledamöterna som behagade kommentera kritiken innan kommunstyrelsens förslag klubbades.

Ett nytt medborgarförslag i ärendet är nog inte en alltför djärv gissning.

Text: Bengt Carlstedt

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.