A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt i Frykerud

PRO-ordföranden "räddade" diktpremiären i fullmäktige!

PRO Frykeruds ordförande Bertil Haglund. PRO Frykeruds ordförande Bertil Haglund.

— Det gäller att leva upp till det egna medborgarförslaget, sa PRO Frykeruds ordförande Bertil Haglund, sedan han inlett allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige med en - dikt!

2019-02-21

Det passade bra eftersom fullmäktiges ordförande Rita Gunnarsson, S, varit på långresa och inte hunnit administrera beslutet från januari om att alla sammanträden ska starta med ett kulturinslag, t ex en dikt.

Men redan innan klubban föll i mötesfinalen stod det klart att både mars- och aprilsammanträdenas kulturinslag är uppbokade.

— Är det någon av ledamöterna som frivilligt vill börja? undrade Rita Gunnarsson.

Diktläsare i kö

Snabbt som blixten anmälde sig kommunalrådet Anders Johansson, S, och kommunalrådskollegan Georg Forsberg, C, var inte sen att haka på.

— Jag tar gärna påföljande sammanträde! sa Forsberg.

Och lite senare, i samband med den efterföljande fikastunden, deklarerade Fredrik Karlsson, L, att han också är på gång.

En flygande fortsättning alltså för kulturinslagen i Kils kommunfullmäktige, sedan PRO-bossen "räddat" premiären!

Dagsvers om ord

Och dikten? Ja, det var ett av den uppskattade dagsverspoeten Alf Henriksons poem, sålunda lydande:

"Ett ord en människa fäster sig vid
kan verka i oberäknelig tid
Det kan framkalla glädje livet ut
det kan orsaka obehag till livets slut
Ja, det påverkar livet på jorden
så slarva inte med orden"

En passande illustration till Bertil Haglunds fråga, som gällde just ett speciellt ord, nämligen "brukare", ofta använt inom äldreomsorgen men kritiserat av pensionärsorganisationerna.

DO-anmälan

— Ordet uppfattas som opersonligt, nedsättande och diskriminerande och är till och  med anmält till diskrimineringsombudsmannen.

Bertil Haglund refererade till Tingsryds kommun, där man sett till att ordet inte längre används i något sammanhang, och andra kommuner är på väg att följa efter.

— Är man inom Kils kommun beredd att arbeta för att det förfärliga ordet "brukare" i alla sammanhang stryks från den kommunala vokabulären? undrade PRO-ordföranden med adress kommunalrådet Anders Johansson, sedan anförandet påpassligt avrundats med "tack för ... ordet" och belönats med spontana applåder!

"Tar med oss"

Kommunalrådet höll med om att vissa ord, inklusive det nu aktuella, är värdeladdade och lovade att "ta med sig" synpunkterna i en kommande översyn.

Samma besked gav kommunalrådet som svar på en annan PRO-baserad frågeställning, nämligen om det kan anses rimligt att en kommunal serviceinrättning som biblioteket dödförklarat kontanter som betalningsmedel och vill ha ersättning för t ex kopiering via kort.

Efter en fullmatad halvtimme med allmänhetens frågor, där för övrigt planeringen av mångmiljonsatsningen på Vikstaskolan ifrågasattes, övergick kommunfullmäktige till den faktiska ärendebehandlingen.

Ny framgång

Och nu liksom vid januarisammanträdet hade PRO Frykeruds "förslagsaktivister" anledning att jubla, nämligen över beslutet att tillsätta en arbetsgrupp som ska förbereda ett värdigt firande av nordvästra stambanans 150-årsjubileum; ett jubileum som i lika hög grad gäller stationsorterna Kil, Fagerås och Högboda.

Däremot avslog kommunfullmäktige medborgarförslaget om en permanent scen i Järnvägsparken i Fagerås, med motiveringen att länsstyrelsen knappast kommer att godkänna en nödvändig planändring med hänsyn till närheten till järnvägen.

Alternativ scenlösning

Förslagsställarna, som i det här fallet var företrädare för sex tunga föreningar i Frykerud, behöver dock inte misströsta.

— Vi har en alternativ lösning på gång som inte kräver planändring, avslöjade FFF-ordföranden Kenneth Bengtsson utanför protokollet.

Text och foto: Bengt Carlstedt

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.