A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt i Frykerud

Ja till järnvägens 150-årsjubel, men nej till scen i Järnvägsparken!

Kommunstyrelsen nappar på medborgarförslaget om en arbetsgrupp för att planera ett värdigt firande av nordvästra stambanans 150-årsjubileum som samtidigt även gäller stationsorterna Kil och Fagerås. Så här såg det ut när festtågen möttes i Arvika den 16 juni 1871. Kommunstyrelsen nappar på medborgarförslaget om en arbetsgrupp för att planera ett värdigt firande av nordvästra stambanans 150-årsjubileum som samtidigt även gäller stationsorterna Kil och Fagerås. Så här såg det ut när festtågen möttes i Arvika den 16 juni 1871.

Kommunstyrelsen tillstyrker medborgarförslaget om en arbetsgrupp för firandet av stambanans 150-årsjubileum. Men avstyrker i samma andetag förslaget om en permanent scen i Järnvägsparken i Fagerås.

2019-02-05

När norra stambanan fyller 150 är det samtidigt födelsedagskalas för bl a stationsorterna Kil och Fagerås.

Ingen av dessa skulle ha existerat i nuvarande utformning om inte beslutsfattarna på den tid det begav sig fastnat för att dra järnvägen via Karlstad i stället för bruksägarnas alternativ längre norrut.

Kommunikationscentrum i Stora Kils socken i mitten av 1800-talet var Fryksta. Fagerås bestod vid samma tid av tre bondgårdar vid Västra Lund.

Stora möjligheter

Medborgarförslaget signerat PRO Frykeruds "förslagsaktivister" har varit på remiss hos kommunförvaltningen i Kil, som är positiv till att tillsätta en arbetsgrupp för planering av firandet "då vi ser att evenemanget skapar stora möjligheter till att öka antalet besökare i kommunen".

Förvaltningen fortsätter:

"Det skapar ökade förutsättningar till att stärka vårt varumärke och kan vara en bidragande faktor till att kommunen blir mer attraktiv att leva och bo i."

Förvaltningen konstaterar vidare att finansieringen av arbetsgruppen - det gäller lokaler och personal på kultur och fritid - ryms inom budget.

"Mycket glädjande"

Däremot kommer förslagsställarnas tilltänkta utförande att dra stora kostnader som inte ryms inom befintlig budget, garderar förvaltningen.

Och kommunstyrelsen är alltså med på noterna och föreslår följaktligen kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

— Mycket glädjande! kommenterar Bertil Haglund, som tillsammans med Bengt Carlstedt står bakom förslaget.

Däremot blev det för andra gången kalla handen till medborgarförslaget om att uppföra en permanent scen i Järnvägsparken i Fagerås, undertecknat av företrädare för sex tunga föreningar i Frykerud.

"Liten chans"

Första gången fick kommunstyrelsen bakläxa av kommunfullmäktige i akt och mening att göra en undersökning om detaljplanens bestämmelse om järnvägsändamål kunde ändras.

Nu har kommunförvaltningen träffat länsstyrelsen som emellertid bedömer chanserna att kunna genomföra en ändring som liten.

Anledningen är, framhåller förvaltningen, att det på grund av närheten till järnvägen kommer att krävas en riskutredning i ett tidigt skede i planprocessen.

Lundavallen alternativ

"En riskutredning där man med största sannolikhet kommer att komma fram till att det inte är lämpligt att uppföra en scen som inbjuder till större folksamlingar så nära den potentiella risk en järnväg innebär."

Förvaltningen föreslår som alternativ att en permanent scen istället uppförs i anslutning till idrottsplatsen och bygdegården där detaljplanen inte är något hinder.

Kommunstyrelsen ansluter sig till förvaltningens åsikt och föreslår alltså kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Text: Bengt Carlstedt

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.