A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt i Frykerud

I den bästa av världar: Butiken öppnar till jul!

I den bästa av världar kan mackbutiken öppnas till jul! säger byalagets ordförande Johnny Olsson. — I den bästa av världar kan mackbutiken öppnas till jul! säger byalagets ordförande Johnny Olsson.

— Pappersexercisen har dragit ut på tiden men målsättningen är densamma. Så i den bästa av världar kan den efterlängtade mackbutiken i Fagerås öppnas till jul!

2019-11-10

Det säger byalagets ordförande Johnny Olsson, som har fler positiva nyheter att berätta.

— Ja, projektet med ett trygghetsboende i Fagerås rullar också på. Ett andra möte är inplanerat den 25 november då även Kilsbostäder kommer att vara representerade.

— Dessutom har Värmlandstrafik visat intresse för att ytterligare förbättra lokaltrafiken.

Sortiment och inredning

När det gäller butiken väntar byalaget på att få bygglovet beviljat. Under den närmaste veckan återkommer konsulten som anlitats för butikens utformning att leverera ett förslag med utgångspunkt från diskussionerna från ett tidigare besök.

— Det gäller bland annat inredning och sortiment, säger Johnny Olsson. Konsulten är rekommenderad av länsstyrelsen vilket innebär att vi får ett visst bidrag till kostnaderna.

Under tiden som papperskvarnarna malt har en del arbeten som inte kräver bygglov kunnat utföras. Till exempel kund- och handikapptoaletter och nödvändiga golvarbeten för nytt avlopp.

Cafetéria i butiken

Inne i butiken kommer en cafeteriadel med ett tiotal platser att inredas.

— En träffpunkt för kunderna där man över en kopp fika kan prata om både smått och stort.

Tvätt- och smörjhallen kommer också att iordningställas och även den liksom mackbutiken att drivas av pizzeriaägaren Ali.

När det gäller trygghetsboende/seniorboende på landsbygden har en enkät genomförts bland invånarna över 51 år i Frykerud/Boda. 40 procent av de tillfrågade – 382 av 952 personer – har svarat på enkäten.

Många intresserade

Ungefär hälften anger att trygghetsboende/seniorboende är en boendeform som de kan tänka sig i framtiden.

Frågan om var de i så fall kan tänka sig att bo besvarades av 263 personer. Svaren fördelade sig så här: Endast Högboda 61, endast Frykerud 43, endast Kil 87, spelar ingen roll bara det är i Kils kommun 53, annan kommun 19.

En träff har redan genomförts och den 25 november blir det ett uppföljningsmöte i Fagerås.

— Då är det meningen att frågan om en ny enkät med inriktning enbart på Frykerud ska behandlas, säger Johnny Olsson.

Beträffande lokaltrafiken planerar Värmlandstrafik ett möte inom den närmaste tiden, troligen i slutet av november, rapporterar Johnny Olsson.

Text och foto: Bengt Carlstedt

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.