A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt i Frykerud

Här är Kils nya regering med Anders och Georg i förarsätet

Frontfigurerna i nyvalda kommunstyrelsen — till höger Anders Johansson, S, kommunalråd på heltid, och Georg Forsberg, C, kommunalråd på deltid. Frontfigurerna i nyvalda kommunstyrelsen — till höger Anders Johansson, S, kommunalråd på heltid, och Georg Forsberg, C, kommunalråd på deltid.

Nu har Kils nya kommunstyrelse tillträtt med Anders Johansson, S, som lokal regeringschef. Koalitionspartnern Georg Forsberg, C, fortsätter som förste vice ordförande. Ny andre vice ordförande är Mats Stråhl, M.

2019-01-07

Kommunfullmäktiges presidium — från höger Rita Gunnarsson, S, ordförande, Torbjörn Tuback, M, förste vice ordförande och Dragan Tesovic, S, andre vice ordförande.

I den nyvalda kommunstyrelsen har den regerande koalitionen stabil majoritet med nio av de femton ordinarie platserna.

Noterbart är att avgående kommunalrådet Mikael Johansson inte finns med bland de sex Socialdemokraterna.

För Centern gör Berit Larsson och Kenneth Bengtsson entré, Liberalerna får en ordinarie ledamot i Fredrik Karlsson och Sverigedemokraterna har numera två platser i kommunstyrelsen.

Lokal regering

Så här ser kommunstyrelsen — den lokala regeringen — ut i sin helhet med 15 ordinarie ledamöter och inte mindre än 30 ersättare:

Ordinarie: Anders Johansson, Liselotte Siivonen, Jessica Hildén, Åse-Britt Falch, Robin Johansson, Christian Sjöholm, alla S, Georg Forsberg, Berit Larsson, Kenneth Bengtsson, alla C, Mats Stråhl, Jan Fallström, båda M, Fredrik Karlsson, L, Ulla-Britt Mortensen, V, Lars-Åke Berg, Tage Johansson, båda SD.

Ersättare: Carl Michael Leijon, Stefan Sjökvist, Rita Gunnarsson, Gun-Britt Johansson, Maj-Britt Tibo, Bert Holmqvist, Marianne Kjellström, Thomas Grönberg, Kenneth Pihlström, Haidar Hamoda, alla S.

Eva Frykenberger, Elin Lindahl Andersson, Berndt Björkman, Inge Gustafsson, Torbjörn Carlström, Marina Kedemark, Peter Pettersson, Peter Krööse, alla C.

Christina Bertilsson, Annika Bjelvert, Åke Lindberg, Tony Holmgren, alla M, Carola Nilsson, Gun-Britt Nilsson, båda L, Mari Lindström, Johannes Wikström, båda MP, Johan Olsson, Leif Andersson, Petra Schullström, Paul Creller, alla SD.

Många val

Vid kommunfullmäktiges finalsammanträde ifjol förrättades ytterligare ett flertal val, bland annat utsågs ledamöter och ersättare i myndighetsnämnden och valnämnden.

Myndighetsnämnden: Björn Tolén, C, ordförande, Kent Wallin, M, vice ordförande, Mikael Johansson, Anneli Örtlund, båda S, Björn Carlsson, C, Eva Hammar, MP, Lars Hed, SD.

Ersättare: Tobias Vikberg, Maj-Britt Pihlström, båda S, Johnny Skytte, Lars Eriksson, båda C, Anita Karmteg, L, Jan Eliasson, V, Marko Nevalainen, SD.

Valnämnden: Lars Hultkrantz, C, ordförande, Torbjörn Holmqvist, M, vice ordförande, Jessica Hildén, Jan Sandström, båda S, Tage Johansson, SD.

Ersättare: Anneli Örtlund, Mats Sandström, båda S, Annika Forsberg, C, Eva Kjellberg, M, Johan Olsson, SD.

Kommunrevisorer: Anette Gundahl Karlsson, Pia Sahlin Brunzell, båda S, Roland Olsson, C, Bengt Kjellberg, M, Birgitta Kringlund, L.

Utökad frågetid

En intention med införandet av den nya politiska organisationen sägs vara att stärka kommunfullmäktiges ställning. Till exempel har fullmäktige fått sex nya platser och omfattar numera 41 ledamöter.

Nyvalda fullmäktige vill uppenbarligen också ge väljarna ökade möjligheter att komma till tals. Följaktligen beslutades att varje sammanträde fortsättningsvis ska inledas med allmänhetens frågestund under 30 minuter.

Under förra mandatperioden provades olika metoder för att befrämja dialogen med väljarna sedan ett medborgarförslag från PRO Frykerud om fler frågetillfällen bifallits.

Mest generös

Den nya modellen är den hittills mest generösa och förhoppningen är förstås att öka allmänhetens intresse för att delta i kommunfullmäktiges sammanträden.

Så här ser sammanträdesschemat för 2019 ut: 31 januari, 21 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj (Fagerås), 18 juni, 20 augusti (Högboda), 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december. Sammanträdena börjar kl 18 med Kil Arena som ordinarie möteslokal.

Redan sex avhopp

Bläcket hann knappt torka på dokumentet med det definitiva valresultatet förrän första avhoppet var ett faktum och redan efter tre månader med nyvalda kommunfullmäktige har sex invalda ledamöter hoppat av uppdraget.

Hans Eriksson och Gudrun Larsson, Moderaterna, är numera ersatta av Åke Lindberg och Annika Bjelvert, Dick Carling och Pia Holmstrand, Socialdemokraterna har ersatts av Christian Sjöholm och Marianne Kjellström, Jonas Sjölin, Vänsterpartiet har ersatts av Daniel Johansson och Pierre Lidmalm, Sverigedemokraterna, av Petra Schullström.

Många avtackningar

I samband med decembersammanträdet avtackades 26 ledamöter och ersättare som under året avslutat sitt uppdrag i kommunfullmäktige.

Elva av dessa fanns på plats i Kil Arena och blomsterhyllades, varav flera verkliga veteraner. Flest tjänstgöringsår hade Agneta Käld, KD, och Kent Wallin, M, med vardera 27 år.

Mats Notini, L, har haft fullmäktigeuppdrag i 15 år och Leif Askeröd, C, i elva år. Övriga närvarande: Marie Bryske, C, Hans Eriksson, M, Eva och Albert Langenbach, M, Erik Ruhe, KD, Ivo Malmgren, M, och Peter Savela, S.

Text och foto: Bengt Carlstedt

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.