A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt i Frykerud

"Halta och krymplingar kastade sina käppar…"

Så här ser tavlan ut som minner om läkande bad och livgivande vatten i Täppåsen. Så här ser tavlan ut som minner om läkande bad och livgivande vatten i Täppåsen.

Runt om i Frykeruds skogar kan vandraren plötsligt stöta på små minnestavlor med spännande budskap. Som den om hälsobrunnen på Täppåsen med stärkande gyttjebad och hälsobringande vatten från Karl XI:s brunn!

2019-05-25

Så livgivande var brunnsvattnet att siste badmästaren Axel Olsson med säker stämma förklarade att detta vatten var "det andra i riket". Han kungjorde också att här hade "halta och krymplingar fått kasta sina käppar"!

Det är Frykeruds hembygdsförening som i en inventering av boplatser m m inom socknen berättar om hälsobrunnen i Säldebråten.

Täppåsbrunnen låg på mark som vid sekelskiftet 1900 tillhörde Täppåshaget. Där hade då sedan en tid tillbaka, ovisst hur lång, förekommit brunnsdrickning och bad på stället. Den siste som drev verksamheten var Axel Olsson i Täppåshaget.

— Siste badmästaren Axel Olsson var min farmors morfar, säger hembygdsföreningens ordförande Kennet Bergsten, här vid minnestavlan för hälsobrunnen i Täppåsen. Foto: Pia Forsberg

Det var alltså Axel Olsson (1848-1935) som lanserade brunnsvattnet som det näst bästa i hela landet!

Gyttjegrop

Verksamheten gick så till, fortsätter hembygdsföreningens berättelse, att badmästaren hämtade gyttja i gropen och smorde in en gäst i taget inne i badhuset.

Ur den här gropen hämtade badmästaren den rödaktiga gyttja som han sen smorde in gästerna med.

I en stor gryta utanför värmdes vattnet över en eld, och när gyttjan verkat lämplig tid, kom baderskan och tvättade den badande med uppvärmt vatten och knådade i lämplig omfattning.

Det fanns också möjlighet att få dricka av det klara friska vattnet från källan.

"Andra vattnet i riket"

Det hände att halta och lytta som kom till Täppåsen kunde kasta sina käppar sedan de druckit av det hälsosamma vattnet, enligt Axel Olsson, som i marknadsföringen lanserade brunnsvattnet som "det andra vattnet i riket".

Under storhetstiden strömmade kunderna till. Inte bara från närliggande orter. Det har berättats att många kom från Norge och de inkvarterades på gårdarna runt om där man alltså kunde dra fördel av den verksamhet som badet gav.

"Di blev väl rena"

Även bönderna i trakten utnyttjade anläggningen för bad då och då.

— Och åtminstone blev di väl rena, menade Karl Larsson från Mosserud (92 år 1990).

Karls far gick till badet, mindes han, liksom flera i trakten. Hans syster Jenny var baderska en tid. En faster hade han som kom resande ända från Klarälvdalen för att bada vid Täppåsen då och då.

Källan med det fina vattnet var i omkrets ungefär stor som ett spinnrockshjul, fortsätter hembygdsföreningens redovisning. Den ligger lite högt på åsen cirka 200 meter in österut från landsvägen mot Tomta, just där skogen tar vid före mossen.

Möten och fester

Vid brunnen hölls möten och fester. Korg-August, som bodde i Tomta, kom ibland och höll predikan vid brunnen.

— Han började klockan elva på förmiddagen och när klockan var tre på eftermiddagen hade han gått igenom nästan hela bibeln och hade bara några sidor kvar, enligt Karl Larsson.

Ett stycke in på 1900-talet tillkallades lantmätare för att förrätta delning av mossen. Ägaren till Täppåsen ville ha mark som källan låg på.

Karl Larsson var med vid förrättningen men minns inte hur delningen utföll.

Badhuset revs

Uppenbarligen inte till Axel Olssons fördel eftersom badverksamheten efter en tid upphörde. Badhuset - en röd träbyggnad - stod kvar en tid, innan det revs.

Ur källan hämtades vatten till gjutningen då man byggde småskolan i Säldebråten 1914.

— Vattenådern var inte speciellt snabb, minns Karl Larsson, som hämtade vattnet. Men den var stabil och nådde alltid upp till samma nivå med flödet.

Hur länge verksamhet vid Täppåsbrunnen förekommit vet väl ingen men hembygdsforskaren Inge Nylin har i en skrift nämnt uttrycket "Karl XI:s brunn". I så fall skulle det röra sig om en inrättning som tillkom för flera hundra år sedan.

Det lär ha funnits flera sådana anläggningar i Frykerud i slutet av 1800-talet. I Östra Glänne och Nolby till exempel, men den vid Täppåsen ska ha varit störst och mest känd.

Efterlyser foton

I sammanhanget har hembygdsföreningens ordförande Kennet Bergsten en efterlysning.

— Tyvärr saknar vi fotografier av badanläggningen. Så det skulle vara av stort värde om det i gömmorna på någon av traktens gårdar finns bilder på Täppåsbadet.

— Det finns också en obekräftad uppgift om att Fridolf Rhudin i något sammanhang besökt Täppåsbrunnen, troligen i samband med en festlighet, avrundar Kennet Bergsten.

Text: Bengt Carlstedt
Foto: Kennet Bergsten

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.