A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt i Frykerud

Byalagets målsättning: Butiken öppnar till jul!

Fagerås byalag ser inte bara till att ortens serviceutbud ständigt förbättras. Samtidigt växer ekonomin. När butiken står klar är mackprojektet inklusive restaurang och butik värderat till fyra miljoner!

2019-06-25

Det framkom vid byalagets årsmöte då man också angav en möjlig tidpunkt för butiksstarten:

— Inte före älgjakten, snarare lagom till jul!

Pengarna till investeringen är säkrade liksom ett banklån som gör det möjligt att över huvud taget genomföra projektet eftersom miljonbidraget betalas ut i efterskott.

Mycket jobb!

Men det är mycket arbete som ska göras, enligt verksamhetsplanen:

Byte av värmesystem och ventilation, portar, service och tvätthall, totalrenovering av butikslokalen och utvändig målning.

— Så vi kommer att bjuda in till många arbetsdagar! Vi har ett nytt spännande år framför oss, avrundas verksamhetsplanen.

Plusresultat

Fjolårets verksamhet gav ett plusresultat på 29 506 kronor jämfört med ett underskott på 96 882 kronor året innan.

Båda inkomstkällorna av huvudverksamheten ökade, d v s ersättning för drivmedelsförsäljning och pizzerian — drygt 112 000 respektive 202 000 kronor.

Totalt såldes ifjol 818 000 liter drivmedel. För det får byalaget 13 öre litern.

56 tankningar/dygn

— Om man i genomsnitt räknar med en tankning på 40 liter betyder det 56 tankningar per dygn året runt, konstaterade C-G Salomonsson.

Och apropå ekonomin värderas alltså hela anläggningen när butikslokalen står klar till fyra miljoner kronor. Bra uppväxling alltså av en ursprungliga kommunmiljonen!

Byalaget är också fortsatt engagerat i utvecklingen av ishockeyplanen till en multiarena för bl a tennis och skateboard.

— Vi har fått tips om att söka medel ur Allmänna arvsfonden som gärna satsar på projekt riktat mot ungdomar, sa ordföranden Johnny Olsson.

Pilotkommun

Som också avslöjade att Kil blir pilotkommun för ett kommunikationsprojekt hos Värmlandstrafik.

— Det handlar bl a om att bättre utnyttja skolbusstrafiken även för andra resenärer.

I det sammanhanget vill kommunen att kommunbygderådet med Johnny Olsson som ordförande återaktiveras.

— Vi ska bl a undersöka intresset för att involvera övriga organisationer, t ex hembygdsföreningar, för att få ett så brett underlag som möjligt för att kanalisera allmänhetens önskemål.

Applåd för Johnny

Till styrelse valdes: Johnny Olsson, ordförande, Hans Dölerud, vice ordförande, Anna Johansson, sekreterare, Bengt Andreson, kassör samt C-G Salomonsson, Jenny Peterson, Mikael Andersson, Fredrik Lennartsson, Jimmy Silkisberg, Henrik Bladh. Ersättare: Marianne Falkenström, Märit Arpi.

Revisorer: Lars-Erik Salomonsson och Mats Johansson med Stefan Nilsson som ersättare. Valberedning: Stig Larsson och Lars-Åke Löfström.

Avslutningsvis tog C-G Salomonsson till orda och uttalade ett varmt tack till ordföranden Johnny Ohlsson för hans engagemang i stort som smått, för hans kunskaper och ovärderliga kontaktnät.

En unison applåd bekräftade tacksamheten!

Text: Bengt Carlstedt

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.