A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt i Frykerud

Äntligen action i Kils kommunfullmäktige!

Belåtna förslagsställare om diktläsning i fullmäktige på plats i sessionssalen - Bengt Carlstedt och Bertil Haglund. Belåtna förslagsställare om diktläsning i fullmäktige på plats i sessionssalen - Bengt Carlstedt och Bertil Haglund.

Tristessten i Kils kommunfullmäktige är bruten! Januarimötet bjöd på protesterande barn, gott om frågvisa medborgare och aktiva politiker i interpellations- och ärendedebatter - med en votering i finalen!

2019-01-31

Plösligt förvandlades det vanligtvis byråkratiska tragglandet av kortfattade ärenderubriker och beslutsförslag med påföljande klubbslag, till en försmak av den organisatoriska nyordningens vision om ett mer aktivt kommunfullmäktige.

Snabb rappportering

Passande nog i journalistisk närvaro, för första gången på åratal, och därmed snabb nyhetsrapportering bl a om avgörandet av en segsliten långkörare; den omstridda industriplanen på Runnevål. Det blev debatt och votering. Majoritetspartierna vann inte oväntat med röstsiffrorna 22-18. En ledamot saknades.

Först samlades de små protestanterna och deras föräldrar ute i foajén…

Kamerorna blixtrade både ute i foajén före sammanträdet och inne i sessionssalen när en hel hoper små barn och deras föräldrar fanns på plats för att protestera mot indragningen av de sista tjänsterna som dagmammor.

I skottlinjen

På köpet hamnade även PRO Frykeruds förslagsaktivister i den fotografiska skottlinjen efter politikernas entusiastiska mottagande av förslaget att inleda fullmäktiges sammanträden med - diktläsning.

…för att sedan tåga ända fram till presidiet och till kommunalråden överlämna två "presenter". Anders Johansson fick ett paket med 454 protesterande namn och Georg Forsberg ett motförslag om att istället lägga ner en förskola.

Det var under allmänhetens frågestund, numera tidsbestämd till en generös halvtimme, som kommunalråden Anders Johansson, S, och Georg Forsberg, C, kallades fram på scenen för att av två små barn motta var sin "present"; Anders fick ett paket med 454 protesterande namnteckningar och Georg ett motförslag som gick ut på att lägga ner en förskoleavdelning istället för att säga upp dagmammorna.

Lite hjärtknipande

Effektfullt och lite hjärtknipande förstås. Och på den vägen fortsatte det när en liten flicka och en något äldre pojke begärde ordet för att motivera ett medborgarförslag om att GC-vägen till Viksta by skulle förlängas ner mot Skommitta och den övriga bebyggelsen längst ner på Lövenstrandsområdet.

En medborgare, Janåke Halth, hade ilsknat till över det i hans tycke besynnerliga urvalet på kommunens hemsida av kändisar med anknytning till Kil, där profiler som den världsberömde ingenjören Harry Nykvist med egen minnessten i Nilsby saknades, liksom Karin Söder, Bengt Bratt och Björn Goop.

Gör om och gör rätt!

— Gör om och gör rätt! sammanfattade Hasth ett lagom raljant inlägg.

Från vår egen horisont undrade vi vad politikerna tycker om den nya organisationen och fick beskedet av Anders Johansson, att den nog inte var alldeles hundraprocentig och därför delvis gjorts om och förbättrats med bl a tillsättandet av diverse beredningar och utskott.

Apropå beredningar kan kanske den nya äldreberedningen ta tag i vårt förslag om att anlägga ett äldreperspektiv på hela den kommunala processen, från plan till verkställighet.

Måttligt intresse

Besked fick vi också om att intresset för seniorboende i Fagerås och Högboda var måttligt enligt den enkät som för en tid sedan skickades ut till alla inom åldersgruppen.

— Vad jag kan påminna mig var intresset i Högboda lite större men det rör sig ändå enbart om högst tio enkätsvar där man satt hyrestaket till ungefär 6 000 kronor, sa Georg Forsberg.

Klartecken för kultur

Och så var det vårt medborgarförslag om att alla sammanträden i kommunfullmäktige fortsättningsvis ska inledas med diktläsning eller ett alternativt kulturellt inslag.

Där alltså kommunstyrelsen med entusiasm hakat på och till och med förbättrat förslaget så att det t ex är fritt fram för en musikalisk ledamot att ta med gitarren (enligt en kommentar av Anders Johansson) eller att berätta om sig själv och om drivkraften för att engagera sig politiskt (Georg Forsberg).

Varpå vi glatt konstaterade, att nu blir det roligare att ta del av politikernas förehavanden på fullmäktigenivå.

Första på åratal

Låt oss avslutningsvis konstatera att det denna minnesvärda afton också ställdes en interpellation i Kils kommunfullmäktige - den första på åratal.

Det var nyinvalde Fredrik Karlsson, Liberalerna, som ville ha svar av kommunalrådet Anders Johansson, S, i en angelägen fråga om mobbning i skolorna.

Särskilt nöjd med svaret verkade han inte och fick därför rådet att lämna in en motion med konkreta förslag till åtgärder.

Text: Bengt Carlstedt

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.