A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Historik

Historik

Kortfattad historik från Årjängs PRO-förening.

1956  
En trio bestående av Hulda Rönnfors,Olof Dahlberg och Oskar Karlsson,samlades på Pensionat Rönnfors.Dessa tre hade kallat distriktsordförandeHarald Olsson från Filipstad,för att informera om grundprinciperna för bildandet av en pensionärsförening.Den 5 Februari bildades föreningen med ett tiotal medlemmar.Ordförande:Olof Dahlberg,Sekreterare:Hulda Rönnfors,Kassör:Oskar Karlsson.
Medlemsavgiften var 2,50 Kr/år+15 öre/kvartal,totalt 3,10 kr/år.

1957 
19 Mars tog H.Rönnfors upp frågan om kaffedrickning.Hon undrade om inte föreningen kunde hålla med kaffe,socker och grädde,mot att damerna skulle hålla med bröd och kaffekokning.

1958 
8 Juli kan man läsa!"Kyrkoherde SP Persson var närvarande vid mötet och höll en kort andaktsstund samt läste en bit ur en bok han kalla Nicklas i Nicklasgården".

1959 
Pensionärshemsfrågan engagerade föreningen starkt och den 1 Oktober stod pensionärshemmet färdigt på Högerud,och föreningen fick vara med och utse de första hyresgästerna.Nu flyttades medlemsmötena från Rönnfors pensionat till nya Pensionärshemmet.

1965 
Karin Ruus tog initiativ till att bilda en syförening.Den hade en livlig verksamhet,så stor att det blev en förening i föreningen,med egen styrelse,kassa m.m. Syföreningen kallades"Panget".

1967 
Efter ett lamt studieintresse i föreningen,sändes detta år ett ombud från föreningen till en Studieledar kurs i Sunne.

1968 
Föreningen var tvungen att skriva till kommunen och begära en större lokal.Medlemsantalet hade stigit till 100 personer och lokalen på pensionärshemmet var för trång.Detta år anordnades 2 tombolor som inbringade 5000 kr.

1969 
Flinks kiosk inköptes för 700 kr.En klok investering,visade det sig!

1971 
Efter visst kringflackande fick föreningen 13 April en lokal på Kvarnåsen.

1974 
18 Juli besöktes Gränshotellet i Töcksfors.Här blev samtliga 116 deltagare bjudna på ett stort smörgåsbord av syföreningen"Panget".4 December samma år bjöd "Panget" åter 100 medlemmar på Julbord på Skutboudden i Brunskog.

1977 
Nåddes en toppnotering i antal medlemmar, nämligen 400 personer.

1975 
Tillkom en ny inkomstkälla. Genom ordföranden i marknadskommitten," Nils på Plan", började föreningen på beting,att utföra städning av Marknadsplatsen.Första årets städning inbringade 2000 kr. Nu rör det sig om betydligt större summor.År 2015 fick föreningen 18500 kr,samt för städning på olika travdagar 10000 kr.

1982 
Årjängs pensionärsförening var namnet på föreningen fram till detta år,därefter kallar vi oss för PRO Årjäng.

1986 
30 års jubileum firades på Förbundsskolan i Årjäng.Huvudtalare var PRO:s förbundsordförande Lars Sandberg.

1996 
40 års jubileum firades i IOGT-NTO:s lokalen i Årjäng. Huvudtalare var PRO:s vice ordförande Nils Gustavsson.Detta år invigdes även föreningens fana.

1999 
Föreningen har detta år 200 medlemmar.

2001 
Erhöll föreningen sin nuvarande lokal på Backmansvägen 3 B.

2005 
Var ett märkesår i antal studiecirklar och aktivitetsgrupper inom föreningen.19 olika ämnesområden med ett totalt deltagarantal av 206 medlemmar.

2006 
Firas 50 årsjubileum och föreningen har detta år 300 medlemmar.

 

 

 

 

 


         

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.