A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Uppsala Samorganisation

Inom Uppsala kommun finns 21 olika PRO-föreningar med tillsammans är ca 6.000 medlemmar. För att nå till respektive förening gå upp på sidan klicka på Föreningar.

PRO Uppsala Samorganisation har enligt stadgarna § 5 mom. 1 ”Samarbete kommunvis” till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor samt verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen.
Detta kan gälla representation i kommunal pensionärsrådet, KPR och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter. Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. Dessutom medverka till att nya föreningar kan bildas.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.