A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Vår förening

Adress till föreningen: Ingegerd Wåhlin, c/o Markegångsvägen 1F. 743 30 Storvreta Tel: 070-5580931 - storvreta@pro.se - Förenings fakta: Vår förening har drygt 200 medlemmar. En förening i tiden nära dig. Här kan du träffa nya vänner, deltaga i möten, fester och studiecirklar. Kom och besök våra månadsmöten -TRIVSELTRÄFF. Storvreta ligger ca: 15 km. från Uppsala. Här bor ca: 6000 personer. PRO-föreningen bildades 1959.

 

 

Föreningen firar 60 års jubileum under 2019. Jubileumet har firats den 19 oktober 2019  i  Storvreta skolans matsal - alla våra medlemmar  var inbjudna att fira jubileumet till en kostnad av 120 kr - som medlem - icke medlem 150 kr. 

 

Föreningen har även "skapat" en  ny jubileumsbok - se ovan.

Jubileumsboken finns nu till försäljning på våra träffar á 100kr

Alt. kontakta Ulf Lindberg, tel.070-6450888  för att köpa boken.

 

 

Inför föreningens 55 års jubileum 2014 skrev Birgit Ahlgren och Arne Borg följande :

 

FÖR EN AKTIV FRAMTID

PRO Pensionärernas Riksorganisation i Storvreta
Vi är en organisation som är till för seniorer i alla åldrar.
Vår förening startade den 6 september 1959, och hette då Ärentuna Storvreta pensionärsförening.
För  fem år sen firade vi 50-års jubileum med stor fest, utställning på Storvreta biblioteket där vi berättade om vår verksamhet, samt med utgivande av en Minnesskrift om PRO Storvreta författad av vår dåvarande sekreterare Arne Berg ( finns att läsa på Biblioteket ).I år tar vi chansen att fira 55år, vad nu det kommer att innebära! Vi vet att social samvaro,god mat, bra aktiviteter och bra musik främjar god hälsa.
Vid starten hade föreningen 27 medlemmar, årsavgiften var 3 kr/år, 25öre för medlemsboken och 25 öre i inträdesavgift. Mötena hölls på söndagarna och kaffe med bröd serverades för 1 krona, lokalen som hyrdes låg i den gamla skolan, i dag riven på dess tomt ligger i dag Vretens förskola.
1960 görs den första gemensamma resan till Eskilstuna, som kom att följas av många flera resor genom åren.1961 togs frågan upp att flytta över till Föreningsgården i Storvreta, man diskuterade om man skulle köpa in sig i andelar.
Storvreta Föreningsgård var ursprungligen en bondgård med ladugård och med  mark omkring. Det röda huset var själva mangårdsbyggnaden.Hemmanet ägdes av Enar Andersson. Men Vattholma kommun behövde mark till skolor mm. och köpte därför upp hela hemmanet.
1960 bildades Föreningen Storvretagården, och 1965 höll PRO sitt första årsmöte där.Den första aktiviteten i starten blev en  Syföreningen, som med sina auktioner bidrog med  pengar till föreningen. Så småningom skulle aktiviteterna bli fler och fler allt efter medlemmarnas önskemål.
Vid trafikomläggningen 1967 ordnade föreningen i samarbete med ABF trafikkurser.I dag finns ett trafikombud i föreningen som kommer med kontinuerlig information, dels i allmänhet men också om lokala trafikfrågor.Studieverksamheten kom så småningom att utvidgas med gymnastik och med olika hobbyverksamheter, sångkören bildades på 70 talet, på 90-talet startade matcirklarna, och Boule börjar man att spela.På 70-talet bildades något som heter Samorganisationen dvs. här hade alla PRO föreningar en representant med, på så vis skulle man kunna göra sin röst bättre hörd mot politiker i kommunen.
1994 var året när Kommundelarna kom till, och i och med detta fick PRO och SPF möjlighet till inblick i äldrefrågorna. 2002 upphör kommundelarna men möjligheterna att ha insyn hur de äldre har det finns kvar då vi har representanter som bevakar detta så långt det går.
I dag har föreningen ca 200 medlemmar. Medlemsmötena hålls i dag i en av SIKs lokaler vid Skogsvallen, här försöker vi sprida information om sådant som kan vara intressant  att känna till, till exempel kommunens information rörande äldreomsorgen och vad som händer i Storvreta för seniorer. Vår cirkelverksamhet har vi i Storvreta Föreningsgård, måndagar, tisdagar och onsdagar.Resor av olika slag samt kulturinslag, boule spelar vi när det är snöfritt förstås.
Under 2000-talet, har Konstcirkeln, Släktforskning, Cittra spel och Bokcirkel tillkommit.Konstcirkeln innehåller många olika konstarter.Många medlemmar har genom att delta i Pro,sit. lärt sig att hantera en dator, som har haft till följd bland annat att man nu kan släktforska via nätet, eller på Landsarkivets datorer, söka information mm.
Litet kuriosa mellan åren 1959 – 2014 har föreningen haft tjugoen ordföranden, varav sju kvinnor.Det är dock en kvinna som har suttit den längsta perioden nämligen elva år.
I slutordet till vår minnesskrift kan man läsa att verksamheterna har förändrats med åren, vissa traditioner har upphört nya har kommit till.Med andra ord vi är EN FÖRENING I TIDEN NÄRA DIG.

Birgit Ahlgren och Arne Berg


Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.