A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningsinformation

Roslagens Sparbank bg.5303-5960

VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO KNUTBY 2020

Värdegrund: PRO Knutby är en politiskt och religiöst obunden förening, men frågor som berör pensionärers intressen tas upp till diskussion. Föreningen har till uppgift att bevaka äldreomsorgen och via kommunala pensionärsrådet försöka påverka politiska beslut som rör äldre. 

Målsättning: Föreningens målsättning är att skapa meningsfull sysselsättning för äldre människor, såsom trevliga sammankomster, resor och aktiviteter. Föreläsare ska bjudas in för att berätta om intressanta ämnen. Medlemmar invalda i styrelser och kommittéer skall uppmuntras med utbildning och kurser. Alla medlemmar skall känna sig välkomna till  medlemsmöten och uppmuntras att aktivt delta i föreningens verksamhet för att få en känsla av större delaktighet och samhörighet. Vi ska alltid ha våra äldre i åtanke och öka tillgängligheten för rörelsehindrade och göra verksamheten tillgänglig för alla.

Information: Vad som händer i föreningen meddelas i första hand på våra medlemsmöten. Informationsblad delas ut av våra kontaktombud och sätts upp på anslagstavlor vid ICA, Videvägen och i Knutbygården. Dessutom finns all information på vår hemsida www.pro.se/knutby. De medlemmar som vi har mailadresser till informeras även via mail. Vi uppmanar medlemmar att besöka www.pro.se där finns allt som händer i PRO. Genom PRO kan man också teckna en bra försäkring.

Styrelsemöten: Vi har planerat 10 protokollförda styrelsemöten 2020.

Medlemsmöten och sammankomster: Vi har medlemsträffar där vi bjuder medlemmarna på kaffe och underhållning. På medlemsträffarna informeras inte bara om vad som händer i vår förening, där ges också information om vad som händer i PRO-distriktet och Samorganisationen samt i UPS (Uppsala Pensionärsfäreningars Samarbetsråd). Vi har en vårlunch den 18 april, en trivselträff med PRO Almunge 8 augusti i gammelgården och julbordet är den 12 december. Höstmötet är den 12 november och årsmötet kommer att hållas den 27 februari 2020 (25 febr. 2021). De flesta av våra aktiviteter sker i Knutbygården.

PRO-distriktets aktiviteter: Vi har representanter på PRO-distriktets höstmöte och årsmöte, och likaså Samorganisationens och UPS höst- och årsmöten. Vi ska efter bästa förmåga delta i PRO-vetartävling, PRO-golfmästerskap, PRO-orienteringsmästerskap och bouletävlingar.

Egna aktiviteter: Följande aktiviteter med ledare ordnas regelbundet under året. Tipspromenader med frågesport en gång i veckan på olika platser under höst och vår, Boulespel vid kyrkan två gånger i veckan hela sommaren, vi deltar även i tävlingar. Bridge två dagar i veckan och Lättgymnastik en dag i veckan i Knutbygården samt Vattengymnastik en dag i veckan i Almunge badhus under vintern. Gemensamma promenader med utgångspunkt från ICA två dagar i veckan hela året. Sällskapsspel i Golf på Burviks GK. Studiecirklar i Knutbygården med varierande inslag efter önskemål. Om önskemål finns kan fler aktiviteter ordnas t.ex. släktforskning, datoranvändning, betonggjutning och pyssel.

Reseverksamhet: Våra resor kommer i år att anordnas ihop med Almunge PRO och då ihop med bussbolag.

Ekonomiska aktiviteter: Vi har försäljning av lotter på våra medlemsmöten, dessutom säljer vi varje år ett stort antal trippelskraplotter. För att slippa hantera pengar vid vårlunchen och julbordet, ber vi att gästerna betalar in pengarna på vårt Bankgiro 5303-5960. Under året kommer vi att undersöka om det går att spela Bingo i Knutbygården.

Slutord: Vi vill att alla pensionärer i Knutby, Faringe och Bladåker ska känna till vår förening och vår verksamhet och gärna bli medlemmar. Vår målsättning är att locka fler yngre medlemmar under år 2020. 

PRO Knutby 2019-11-14

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.