A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Program

Programmet 2018-feb.2019

TISDAG 10 APRIL HEMLIG RESA
Anmälan senast 10 mars till Siv eller Marianne

FREDAG 18 MAJ ÅLANDSRESA
Anmälan senast 18 april till Siv eller Marianne

TORSDAG 17 MAJ GÖKOTTA KL 06.30
Plats: Kvarnbo. Samling vid parkeringen i Vänge kl 06.30.
Tag med kaffekorg! Föreningen bjuder på korv med bröd.
Frågor till Ingemar

FREDAG 8 JUNI VÅRFEST KL 16.00
Knytkalas i Ålands bygdegård.

TORSDAG 5 JULI TIPSPROMENAD KL 13.00
Plats: Ekeby by. Tag med kaffekorg!

HÖSTRESA! Planeras och meddelas senare.

TORSDAG 13 SEPTEMBER MEDLEMSMÖTE KL 13.00
Medlemsmöte med underhållning i Ålands bygdegård.

TORSDAG 25 OKTOBER HÖSTFEST KL 13.00
Höstfest med underhållning i Ålands bygdegård.
Anmälan senast 21 oktober till Bertil eller Marianne

TORSDAG 8 NOVEMBER MEDLEMSMÖTE KL 13.00
Medlemsmöte med underhållning i Ålands bygdegård.

LÖRDAG 24 NOVEMBER AUKTION KL 13.00
Auktion i Ålands bygdegård.

TORSDAG 17 JANUARI 2019 GRÖTFEST KL 13.00
Grötfest i Ålands bygdegård.
Anmälans senast 13 januari till Bertil eller Marianne

TORSDAG 14 FEBTUARI 2019 ÅRSMÖTE KL 13.00
Årsmöte i Ålands bygdegård.
Aktiviteterna kommer att kungöras i UNT under Pensionärsnytt
och på hemsidan PRO.se/Norra Hagunda

Hjärtligt välkomna på möten och sammankomster i 
PRO Norra Hagunda

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.