A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan för PRO Kultur Uppsala. År 2019

1. Informationsstruktur

-Till medlemmarna. 

Föreningens programblad skickas eller delas ut till alla medlemmar. Därutöver skickas påminnelser och aktualiteter ut per e-post löpande. Medlemmarna ska uppmanas, bl a i programbladet, att uppdatera sina e-postadresser.

 -Allmän information om att föreningen finns. 

-Inför speciella arrangemang, men minst en gång per månad, annonserar vi under Pensionärsnytt i UNT. Där finns även en inbjudan till läsare att bli medlem i PRO Kultur

-Vi håller vår hemsida aktuell och uppdaterad. 

-Vi ska ha en särskild person som på vår hemsida ansvarar för dokumentation av våra arrangemang 

-Medlemskontakter i övrigt

I takt med att föreningen växer riskerar den personliga kontakten med många medlemmar att bli svagare. Vi försöker därför att ta kontakt med medlemmar som aldrig eller mkt sällan deltar för att ge mer information, efterfråga intressen och stimulera till deltagande.

Detta gäller särskilt medlemmar utan e-postadress

- Medlemsrekrytering

Medlemsrekrytering  sker genom annonser i UNT och genom att medlemmar uppmanas att informera vänner och bekanta om PRO Kulturs verksamhet. Föreningens hemsida är också viktig för att nå nya intresserade.  

 2. Föreningens medlemsverksamhet

- Öppna medlemsarrangemang

Målsättningen är att varje månad genomföra minst två kulturarrangemang. Vi fortsätter bl.a. med allmänna medlemsträffar kring något samtalsämne, gärna utifrån inledningar av våra egna medlemmar som berättar om erfarenheter/ kunskaper/ engagemang eller yrkesinblickar.

- Nya medlemmar

Två gånger per år ska nya medlemmar inbjudas till ett särskilt möte för att få information om PRO, bekanta sig med sin förening, bli presenterade för de personer som ansvarar för föreningen på olika sätt samt för att få en genomgång av den kommande säsongens program.

- Fysisk aktivitet

Målsättningen är att  stimulera till någon fysisk aktivitet, t ex deltagande i PROs Klassiker eller att starta en promenad- grupp. Vi ska också informera om Träffpunkternas verksamhet och Friskis och Svettis seniorgrupper

-Cirklar

Vi ska uppmuntra till förslag på cirkelämnen och driva cirklar i enlighet med dessa

3. Aktiviteter i pensionärs- och samhällsfrågor.

 - Föreläsningar

I serien samtalsträffar med information och diskussion i olika frågor enligt p 2 ovan även tillfällen för samtal kring pensionärs- och andra samhällsfrågor. 

- Äldrevänlig stad

En viktig uppgift för PRO Kultur i Uppsala är att följa kommunens arbete med Äldrevänlig stad.

4. Gemensamma resor/utflykter

 -Dagsutflykter/studiebesök och längre resor genomföres.

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.