A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Vad vill föreningen

Många pensionärer, liksom övriga i samhället är intresserade av kultur av olika slag. Detta vill föreningen ha som grund för sin verksamhet.

Programförklaring

PRO, Sveriges största organisation för pensionärer, bevakar och driver samhällsfrågor av speciell betydelse för äldre. Inom PRO har medlemmarna också möjlighet att tillsammans med andra utveckla sina intressen och hitta nya. I PROs föreningar över hela landet sjuder det av aktiviteter av de mest skiftande slag, som grundar sig i medlemmarnas egna intressen, beslut och insatser för genomförandet.

Många pensionärer, liksom övriga i samhället, är intresserade av kultur av olika slag. Detta intresse vill föreningen PRO Kultur Uppsala ha som grund för sin verksamhet. Föreningen är bildad för alla dem, som är särskilt intresserade av kulturarrangemang och samhällsfrågor. Det kan handla om musik, föreläsningar, konst, litteratur, studiebesök, utställningar mm mm. På det sättet kan ett medlemskap i PRO bli meningsfullt för ännu fler människor.

Medlemmarnas intressen ska vara drivkraften för verksamheten, som vilar på engagemang och medverkan.

PRO Kultur Uppsala är ett komplement till PRO-föreningarna i Uppsala län och vänder sig till pensionärer i hela länet. Man kan ha sitt huvudmedlemskap i föreningen eller vara sk föreningsmedlem, då man är huvudmedlem i annan förening och endast betalar föreningsavgiften till PRO Kultur.

Föreningen står bakom PROs stadgar, handlingsprogram och arbete att bevaka äldres situation och villkor i samhället.

ABF i Uppsala är en resurs för föreningen och viktig samarbetspart.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.