A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Enligt stadgarna ska inom kommun med fyra eller flera föreningar som tillhör riksorganisationen inrättas en samorganisation. I Tierps kommun finns sju pensionärsföreningar.

Samorganisationen uppgift är

  •  att samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas gemensamma intressen

  • att medverka till en positiv medlemsutveckling och till att nya föreningar bildas

  • att inom kommunen ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor samt verka för att pensionärernas inflytande ökar

  • att utse ledamöter i kommunens pensionärsråd

  • att fungera som remissinstans och slutligen

  • att verka för bra kommunala anslag till verksamheten.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.