Vårdstyrelsens majoritet har kommit fram till att man inte lägger fram förslaget från primärvårdsledningen. Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) motiverar det med att förslaget skulle få negativa konsekvenser framför allt för närvårdsenheten i Östhammar.

– Möjligheten till direktinläggningar på kvällar, nätter och helger skulle försvåras om man gjorde den här förändringen av nattjourens öppettider.

Även för geriatriken i Tierp skulle en stängning av nattjouren innebära försämringar för patienterna.

– Den risken man ser är att patienter från Östhammar och Tierp skulle få åka in på akuten vid Akademiska sjukhuset istället. Det är svårt att säga exakt hur många det skulle handla om, men vi har landat i att vi inte kommer att gå fram med förslaget om ändrade öppettider på jourmottagningarna i Östhammar och Tierp.

Turerna kring nattjourernas framtid har varit många. Den politiska majoriteten, S och MP, har fått kritik från oppositionen och även från vårdpersonal och lokalbefolkning som sett risker med en stängning för olika patientgrupper i kommunerna.

Primärvårdsledningen hade enligt Malena Ranch på ett bra sätt utrett vilka konsekvenser som en stängning av nattjouren skulle få för primärvården, men däremot inte analyserat hur förändringen skulle påverka kommunerna och den utlokaliserade specialistvården.

– Den analysen har man nu gjort och vi har även fått hjälp av de berörda kommunerna, närvårdsavdelningen i Östhammar och geriatriken i Tierp. De har beskrivit vad nattjouren innebär för dem.

Enligt primärvårdsledningen skulle en minskning av jourernas öppettider ha sparat runt 20 miljoner kronor årligen. Det är pengar som enligt Malena Ranch kunde ha använts för att förstärka primärvården dagtid och för att investera i mobila team ute i länet.

– Nu får vi svårare att göra de satsningarna. Man ska inte sticka under stol med att det finns ett behov av att se över primärvårdens struktur och hitta effektiviseringar, så är det för alla landsting i Sverige. Däremot måste vi göra det på ett sätt som värnar dem som har störst behov av vård.

Med facit i hand, kunde ni ha skött den här frågan bättre från den politiska majoritetens sida?

– Vi skulle ha haft en dialog med kommunerna och verksamheterna från början. Istället för att gå fram med förslaget kunde vi ha fört en dialog om hur många patienter som kommer till nattjouren och sagt att vi har svårt att motivera att ha öppet när patientunderlaget ser ut så här. Kanske kunde vi ha hittat samordningsvinster. Vi ska utvärdera hur vi kan göra nästa gång med så här stora frågor för att involvera fler i ett tidigare skede.

Enligt primärvårdsledningens förslag skulle distriktssköterskemottagningen i Morgongåva föras över till Heby vårdcentral, och Rasbo förlora sin vårdcentralsfilial. Majoriteten i vårdstyrelsen lägger inte heller fram de delarna av förslaget.

– Vi kommer nu gå vidare i dialog med kommunerna och prata om hur vi kan utveckla vården och hitta samordningsvinster, säger Malena Ranch.

Östhammars kommunalråd Margareta Widén Berggren (S) blev lättad när beskedet nådde henne på tisdagen.

– Jag känner mig väldigt lycklig i dag. Beskedet känns oerhört skönt för våra kommuninvånare och för oss politiker så klart.

Flera partier i Östhammars kommun har tillkännagett att de är emot en stängning av nattjouren. Majoritetspartierna, S och C, har fått en del kritik i sociala medier för att man inte tydligt deklarerat att man är emot en stängning av nattjouren. Men att domdera och peka med hela handen gentemot Region Uppsala och vårdstyrelsen är fel sätt att hantera frågan, menar Margareta Widén Berggren.

– Det hjälper inte att slå näven i bordet. Jag tror på dialog, och på att man plockar fram fakta och underlag i sådana här frågor innan man tar beslut. Det förslag som kom från tjänstemännen inom primärvården har kompletterats med verkligheten och det som sker i vår kommun. Utifrån det har man i vårdstyrelsen bildat sig en uppfattning. Det känns väldigt skönt.

Viktoria Söderling (S) är ordförande i utskottet för arbete och omsorg i Tierps kommun. Hon är glad för att majoriteten i vårdstyrelsen tycks ha lyssnat på det som Tierps kommun betonat, om det fortsatta behovet av direktinläggningsplatser för geriatriken i Tierp och utvecklingen av närvårdsplatser inom en snar framtid.

– Vi har inte lagt oss i frågan om jouren, men vi har sagt att ett beslut om nattjouren inte får hindra att patienter får den hjälp de behöver i Tierp. Inom hemtjänsten måste det också finnas tillgång till läkare.

Viktoria Söderling är kritisk till hur majoriteten i vårdstyrelsen skött processen.

– Sedan det dragit igång upplever jag att de har lyssnat och tagit till sig det vi har sagt. Men jag hade gärna sett en dialog innan förslaget lades fram.

Även Centerpartiets regionråd Johan Örjes välkomnar jourbeskedet.

– Det är mycket bra att det inte blir någon stängning av jourmottagningarna i Norduppland kvällar och helger. Det är en seger för befolkningen i Norduppland."