A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsträffar med bilder.

Grötfesten 8 januari 2020

PRO Vendels Grötfest den 8 januari 2020 fick besök av Sara Sjödal.

Besök av Sara Sjödal på årets första medlemsträff!

 Till årets första medlemsträff den 8 januari i Björkbackskyrkan anslöt 92 medlemmar i det ovanligt milda vintervädret. Göran hälsade alla välkomna och särskilt de nya medlemmar som vi fått sedan förra mötet.

Dagens gäst var Sara Sjödal , kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Tierps kommun som bjudits in för att berätta vad som händer i kommunen i frågor som berör oss äldre.

Sara redogjorde för kommunens ekonomi och fokusfrågor under kommande mandatperiod där förbättringar behöver göras. Speciellt stort tryck finns på det sociala området när det gäller skola, förskola, individ och familj .Eftersom  kommunen har en begränsad budget gäller det att hitta smarta lösningar för att få så mycket som möjligt för pengarna. Samarbete mellan olika verksamheter och  ökad medborgardialog för att stärka delaktigheten kan vara en väg.
Aktuella frågor från föreningsmedlemmarna rörde behovet av mindre lägenheter med överkomliga hyror, samlingspunkter för att överbrygga ensamheten för äldre och transporter till dessa mötesplatser.
En fråga som också kom upp var Vendelbadets  vara eller inte vara. Där hoppas vi på en positiv lösning för att förhindra nedläggning av en så viktig verksamhet.

Sara uppmanade till möjligheten att ställa ytterligare frågor eller komma med förslag till Tierps kommun via telefon, brev och mail.

Vi tackade Sara för informationen med en applåd och därefter var det dags för gröt och goda skinkmackor som köksgruppen ordnat så klart!

Efter kaffe och kaka blev det lottdragning och information om kommande aktiviteter och resor.
Nästa möte är årsmötet den 26 februari där verksamhetsberättelse för 2019 presenteras och styrelse för år 2020 ska väljas.

/Kerstin Östervall

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.