A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsträffar med bilder.

Årsmöte 13 februari 2019

PROVendels årsmöte 13 februari 2019 i Björkbackskyrkan. Yvonne pryds med PRO:s förtjänsttecken i form av en brosch av Olas säkra hand.

Välbesökt Årsmöte i Björkbackskyrkan den 13 februari 2019.

Till årsmötet anslöt 75 av föreningens medlemmar vilket gör detta möte till det mest besökta årsmötet i föreningens historia.
Årsmötet inleddes traditionsenligt med en fin parentation över avlidna medlemmar under 2018.
Anita Gunnarsson spelade ”Bo Eves psalm” på dragspel och Armi Jansson tände ljus och läste två vackra dikter. Därefter hölls en tyst minut för att hedra våra bortgångna kamraters minne. Parentationen avslutades med att vi tillsammans sjöng ”Där rosor aldrig dör”.
Därefter inleddes årsmöteshandlingarna med val av mötesordförande och sekreterare. Göran Carlsson och Inger Hannula utsågs till dessa uppdrag.
Verksamhetsberättelse, resultat -och balansräkning och revisorernas berättelse föredrogs som också visade att föreningens ekonomi är god. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018.
Därefter ajournerades mötet för kaffe och semla som serverades av köksgruppen- smakade mycket bra.

Årsmötet återupptogs med val av styrelse för 2019.
Till ordförande i föreningen valdes Göran Carlsson att efterträda Yvonne Wester som valt att avsluta sitt uppdrag efter fem år och Ola Jansson valdes till studieorganisatör att efterträda Leif Jansson.
Övriga styrelsen kvarstår med tillskott av två nya medlemmar förutom Göran Carlsson: Grethy Ohlström och Susanne Ivarsson.
Därefter avtackades Monika Jörke-Forsberg som avslutar sitt uppdrag i festkommitten av Yvonne med en fin blomma. Monika har gjort en stor insats och bland annat dekorerat borden inför varje medlemsmöte.
Näst i tur att avtackas var naturligtvis Yvonne efter sin tid som ordförande i PRO Vendel.
Yvonne har med sitt stora engagemang varit en omtyckt och uppskattad ordförande som kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Ola tackade Yvonne med blommor, en present från Tobo glas och PRO:s förtjänsttecken i form av en vacker brosch.

Därefter blev det dragning på lotteriet med fina och användbara vinster.

Under mötet fanns möjlighet att anteckna sig till kommande resor och våra många aktiviteter.
Exempelvis:
-Resa till Solrosens Loppis fredagen den 22/3, resa till Thun,s måndagen den 20/5och en resa till Riksdagshuset i vår.
-Kurser i betonggjutning, fiske och ”Vår hembyggd” startar i vår.

Ytterligare info i föreningens kommande programblad och på PRO Vendels hemsida.

/Kerstin Östervall

 Lite bilder/

  

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.