A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsträffar med bilder.

Årsmötet 14 februari

Mötesordförande Ola och sekreterare Inger håller i mötet.

Årsmöte 14 februari på ”Alla hjärtans dag”i Björkbackskyrkan.

Årsmötet den 14 februari blev PRO Vendel hittills mest välbesökta. Drygt sjuttio medlemmar hälsades välkomna av vår ordförande Yvonne till de vackert dekorerade borden. Monica Jörke Forsberg hade pyntat med tulpaner, björkris och rosa hjärtan dagen till ära.
Årsmötet inleddes traditionsenligt med en fin parentation över avlidna medlemmar under 2017.
Anita Gunnarsson spelade ”Bo Eves psalm” av Lars Holmer, Armi Jansson tände ljus och läste dikter av Bo Setterlind och Dan Andersson. Därefter hölls en tyst minut för att hedra dessa medlemmars minne.
Parentationen avslutades med att vi sjöng ”Där rosor aldrig dör”.
Därefter inleddes årsmöteshandlingarna med val av mötets ordförande och sekreterare. Ola Jansson respektive Inger Hannula utsågs till dessa uppdrag. Nytt för i år är att årsmöteshandlingarna visades digitalt vilket uppskattades.
Verksamhetsberättelse, resultat -och balansräkning och revisorernas berättelse föredrogs som också visade att föreningens ekonomi är god. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017.
Därefter ajournerades mötet för kaffe och semla som serverades av köksgruppen- smakade mycket bra.
Årsmötet återupptogs med val av styrelse för 2018 som kvarstår förutom att Tommy Pettersson och Björn Bergström avsagt sig sina uppdrag och att Lars-Inge Nyåker tyvärr avlidit. Kerstin Östervall utsågs till ny Hjördisansvarig förutom sitt webbansvar. Ing-Marie Wiberg och Elsie Jansson utsågs till nya researrangörer,
Inger Andersson till sammankallande i festkommittén. Ola Jansson utsågs till ledamot och Bengt Bergström och Janne Öhrling till ersättare.
Avgående styrelsemedlemmar avtackades med glashjärtan från Tobo glas för goda insatser i föreningen under många år.
Efter årsmötesförhandlingarna informerade Yvonne om följande punkter:
-Det finns möjlighet för pensionärer att äta lunch för 49 kr i någon av kommunens skolor mellan kl: 10:30 och 12:30.(Betalning med swish.) Matsedeln finns på nätet på adressen : webmeny.foodit där du väljer den skola som du vill luncha på.
Om man är ett större sällskap kan det vara bra att ringa i förväg.
-Röda korset söker boende för de ensamkommande barn som fyllt 18 år för att fullfölja sina studier som annars riskerar att förflyttas till annan ort.
-PRO Klassikern rullar på, 6 medlemmar deltog i februari.
-Rabatterat pris för pensionärer på Opus bilprovning med 17% och på Fri Team Sport med 10%.

Elsie och Ing-Marie informerade om aktuella resor:
-12 maj Galenskaparna på Cirkus i Stockholm
-Gårdsjö älgpark i maj-juni
-Besök i Riksdagshuset i höst(bokas i april)

Leif informerade om nya studiecirklar:
-Välfärdsteknik för äldre, hot eller möjlighet?” som startar 6/3.
-Fiskegruppen som startar 27/3.
-Föreningen behöver intresserade för att delta i PROVetarna nästa år.

Nya träningsmöjligheter för våra Boulelag finns nu i Örbyhus i lokalen på Roslagsvägen (gamla Söderlunds Rör).

Efter dragning på lotterierna, allsång till Anitas ackompanjemang och utdelning av rosor till Anita, Armi, Kerstin, Ola och Inger avslutades mötet.

Yvonne tackade alla som kommit och pålyste att föreningen fått en inbjudan till Stordagsträffen i Björkbackskyrkan den 8 mars kl:12

Nästa medlemsträff blir Sillsexan, onsdagen den 14/3 kl:13.
/Kerstin Östervall

Lite bilder från årsmötet.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.