A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsträffar med bilder.

2016 års Medlemsträffar

PRO Vendel  Medlemsträffar  2016

Hemsida www.pro.se/vendel                 Sker i samverkan med ABF

Mötena äger rum i TE:s lokal om inget annan anges i annonseringen

Annonsering i Norra Uppland 2 veckor innan mötet plus information på hemsidan

Januari    Onsdag 13   Grötfest, Leif Helde                13.00

Februari   Onsdag 17   Årsmöte                                   13.00                   

Februari   Torsdag 25 Inbjudan till Björkbackskyrkan 12.00

Erik Björklund, poet som med glimten i ögat och på  ångermanlänsk dialekt berättar om sin uppväxt i frikyrkan. 

Mars         Onsdag 23     Sillsexa                                  13.00

April          Onsdag 20     Medlemsträff                        13.00                                                                            

Maj            Onsdag 18     Medlemsträff, MånKy´s     13.00

Maj            Lördag 28       Medverkan på Örbyhusdagen

Juni           Onsdag 15      Aktivitetsdag med grillning 13.00  

                                           Örbyhus IP

Sommaruppehåll   

Septemb  Onsdag 14      Höstupptakt i Tobo            13.00                

Oktober    Onsdag 19      Sopplunch                           13.00                

December Onsdag 7       Julbord                                 13.00

2017

Januari      Onsdag 11       Grötfest                              13.00                                           

                                          Välkomna!             

 Vid frågor kontakta Yvonne Wester, tel 0295-34387, 070-278 85 19

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.