A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsträffar med bilder.

Medlemsmöten

Kalendern kommer att finnas i pappersform i PRO lokalen. Delas även ut på våra medlemsmöten.

 

Medlemsmöten  2014

Sker i samverkan med ABF

Mötena äger rum i TE:s lokal om inget annan anges i annonseringen

Annonsering i Norra Uppland 2 veckor innan mötet plus information på hemsidan

Januari    Onsdag   8           Grötfest                                   13.00

Februari   Onsdag 19            Årsmöte                                  13.00

Mars        Onsdag  19           Medlemsmöte                          13.00

Mars        Torsdag 20           Inbjudan till Björksbackskyrkan   12.00

April         Onsdag   9         Sillsexa                                     13.00

Maj          Onsdag 14          Medlemsmöte                             13.00

Juni          Onsdag 11          Korvgrillning                               13.00

Sommaruppehåll                 

September Onsdag 10        Medlemsmöte Höstupptakt Tobo     13.00

Oktober     Onsdag 22        Medlemsmöte sopplunch                13.00

December  Onsdag   3        Julfest med julbord                        13.00

2015

Januari     Onsdag 14         Grötfest                                       13.00

Februari   Onsdag 18          Årsmöte                                       13.00                                        

                                  Välkomna

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.