A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Möten och Samkväm finns i Aktiviteteskalendern, se meny överst på                                 

          Kommande aktiviteter 

 

Med anledning av den rådande smittorisken pga Coronaviruset ställer vi in PUBAFTONEN  onsdagen den 16 mars.

 

Vi ställer även in gymnastiken för resten av vårterminen.                                                                  

Tjejfikat ställs också in tills vidare.

 

Även Vetartävlingen omgång två (som skulle varit den 1 april) är inställd på obestämd tid. Vi återkommer.

 

Träningen på gymet ställs in från måndagen den 23/3 och minst tre veckor framåt.

 

Påsklunchen på Herrgården, tisdagen den 7 april,  är inställd.

 

Vi kan bli tvugna att ställa in ytterligare aktiviteter och försöker ge besked så snart vi vet mer.     

 

                                                                       

 

GÅ-FOTBOLL, du som är intresserad (gäller både damer och herrar).

Hör av dig till Margaretha Pettersson tel 073-562 61 1                           

        Pågående aktiviteter: 

INSTÄLLT, VI ÅTERKOMMER. TJEJ-TRÄFF vi (tjejer i PRO) träffas på onsdagarna klockan 10 i PRO-lokalen för att fika och umgås. Alla tjejer är VÄLKOMNA!!!  

 

STAVGÅNG gör ett uppehåll tills vidare.

 

BINGO klockan 13.00 i PRO-lokalen Söderfors följande tisdagar   3/2, 2/3, 2/4, 4/5, 3/9, 6/10, 3/11, 3/12  2020 och 2/2 2021.

 

BOULE  utomhusträning tisdagar (utom veckor med match på måndag) och torsdagar klockan 10 vid Sven Sjöbergs Torg (ICA) när vädret tillåter. Matchspel måndagar.

 

INSTÄLLT, VI ÅTERKOMMER. STYRKETRÄNING måndagar & torsdagar klockan11.30 -15.00 Plats källaren under skolans matsal.  

 

INSTÄLLT , VI ÅTERKOMMER. Gymnastiken  börjar för igen för våren onsdagen den 15 januari och fortsätter på onsdagarna  klockan 15.45 - 16.45. Plats skolans gymnastiksal. Medtag  liggunderlag för golvprogram. Har du frågor, kontakta Margareta P på tel 073-562 61 18. 

 

VÄSKTILLVERKNING kurs även under våren. Tisdagar klockan 13 - 15 ojämna veckor i PRO-kontakten. Medtag symaskin. Vill du vara med kontakta Terttu H på tel 0293-401 23 eller 070-675 41 23. 

 

STICK-CAFÉET  tisdagar jämna veckor klockan 13 - ca 15 i PRO-kontakten (utom de veckor när det är bingo). Medtag handarbete och fika efter eget tycke. Har du frågor, kontakta Anita P på tel 0293-310 96 eller 070-426 75 32.   

 

 

       Senaste evenemang:


Årsmöte den 27 februri 2020

Sedvanliga årsmötesförhandlingar innefattande val av styrelseledamöter och suppleanter mm. Parentation över under föregående år avlidna medlemmar

 

ÅRSUPPTAKT den 16 januari 2020

Ordförande Kjell Hammerin hälsade alla medlemmar välkomna och även dagens underhållare som var Söderforssonen Lennart Eriksson.

Vi åt smörgås, mjuk pepparkaka och kaffe som smakade bra-.

Lennart underhöll oss med sång, musik och historier vilket uppskattades.

Vi hade även besök av Sara Bredberg som är verksamhetsutvecklare på ABF. Den 13 februari har man en cirkelledarutbildning i Uppsala, hör av er om ni är intresserade.Vi behöver få igång flera studiecirklar. En cirkel inriktad på balansträning, under ledning av Britta Pettersson, kommer att hållas i februari. Hör av er om ni vill vara med.

Sara kommer att finnas i Tierp på tis- och onsdagar mellan kl 9 - 15 om ni vill ha kontakt med henne.

Torsten Lindberg informerade om trafiksäkerhet. Det är dåligt ställt med reflexanvändning vilket gör att det är svårt att se gångare och cyklister i det nu rådande morgon- och kvällsmörkret. Kom ihåg reflexerna!!!! Många olyckor beror på höga hastigheter hos bilisterna, speciellt i tätbebyggda områden. Något att tänka på för oss bilister.

Lotteridragning företogs (till vinnarnas belåtenhet) och kökspersonalen tackades för dagens förtäring.    

LILLA JULAFTON den 17 december i PRO-kontakten

Glögg serverades och ordförande Kjell Hammerin hälsade många medlemmar välkomna till dagens träff.

En god jultallrik serverades och dagens underhållare var DaCapo (Larre och Per-Erik) som spelade och  sjöng så att de fick många välförtjänta applåder.

Lite information lämnades av styrelsen och kaffe med pepparkaka serverades. 

Anita hade ordnat med ett julklappslotteri så ett antal glada vinnare fick klappar med sig hem.

Tjejerna i köket fick ett stort tack för sina insatseroch vi skiljdes åt med en tillönskan om God Jul och Gott Nytt År.

Nästa möte blir ÅRSUPPTAKT TORSDAGEN den 16 januari.

Kvällen avslutades med att Per-Erik sjöng och Larre spelade O Helga Natt å att taket lyfte. Underbart, tack för det.


MEDLEMSMÖTE den 7 november i PRO-kontakten

Ordförande Kjell Hammerin hälsade oss välkomna och förklarade att detta möte är istället för den inställda "smedsmiddagen" som sedan länge varit en tradition för proare och tidigare anställda på företagen i Söderfors. År 2019 uteblev sponsorpengarna från företagen och då kan inte PRO ensamt stå för en så stor kostnadsom smedsmiddagen innebär.

Ett budgetförslag för 2020 föredrogs och godkändes.

Margaretha P informerade från en friskvårdsgdag i Tierp den 28 oktoberdär man bl a upplyste om hur viktigt detär med balansträning för att undvika fallskador. Kostråd om att äldre bör äta mer protein som t ex kött, fisk och ägg samt fördela matintaget på flera måltider per dag. En folder fanns att tillgå om "Råd om bra mat för äldre" fanns att ta med hem och läsa.

Madeleine Rustas tipsade om resor som fanns att anmäla sig till i mån av intresse.

Ordförande avslutade mötet med att tacka oss alla för idag.


ÖPPET HUS den 24 oktober i PRO-kontakten i Söderfors

Många medlemmar hade infunnit sig och ordförande Kjell Hammerin hälsade alla välkomna och informerade om att vi tvingats ställa in årets Smedsmiddag

Tomas Lövgren underhöll oss med många välkända låtar som vi sjöng med i.

Vi serverade pizza, korv med bröd, kaffe med bröd och diverse drycker till ett lågt pris. Lotter fanns att köpa och en del vinster delades ut.

Alla var överens om att denna form av ÖPPET HUS ska bli ett återkommande inslag i vår verksamhet.

Ordförande avslutade dagen med ett tack till alla som kommit och till möteskommittén. Han informerade om att vi kommer att ha ett höst/medlemsmöte den 7 november i PRO-kontakten istället för den inställda Smedsmiddagen.

 

MEDLEMSMÖTE 26 september i Träffen i Mehedeby

Ett 40-tal medlemmar kom och ordförande Kjell Hammerin hälsade alla välkomna.

Dagens gäst var oppositionsrådet Viktoria Söderling som började med att informera om ekonomin i kommunen som är ett minus på 15miljoner kr, vilket betyder att utgifterna inom vissa områden måste ses över. I dagsläget styrs mycket av oppositionens budget då den styrande kvintetten inte är överens i alla frågor.

Hällbacka kommer ju att avvecklas och nybygge av äldreboende blir i Tierp. Frågan om ett trygghetsboende i Hällbackas lokaler är oklar för tillfället.Det kan tänkas att förskolan kanske måste förläggas till Hällbacka då den nuvarande lösningen med uppställda baracker för barnen är tillfällig.

Som önskemål från de närvarande framkom att badet i Söderfors ska finnas kvar och att den konstfrusna bandybanan ska sättas igång i vinter. I Mehedeby vill man ha en upprustad boulebana.

Madeleine Rustas informerade om kommande resor.

Mellan ovanstående programpunkter underhöll Brukskapellet med glada låtar.

Ordf Kjell avslutade med attupplysa om nästa möte som blir torsdagen de 24 oktober i form av öppet hus.

 

SURSTRÖMMING 

eller annan föda intogs i i PRO-lokalen fredagen den 31 augusti. Alla lät sig väl smaka av den medhavda maten såväl färsk som "ankommen"


PRO / ICA-dagen 

gick av stapeln fredagen den 16 augusti. Hamburgare fanns att köpa  för de som var hungriga samt bröd bakat av duktiga PRO-medlemmar. Lott försäljning pågick och underhållning av Larre och Per-Erik gladde de närvarande. På kvällen samlades ett antal medlemmar till "knytis" i PRO-lokalen.

 

 

SOMMARTRÄFF

hölls vid Templet i Engelska Parken i Söderfors torsdagen den 27 juni klockan 14. Ett fyrtiotal medlemmar samlades för att lyssna på Ola & Ulrica som spelade och sjöng och lät oss tävla i ett musikquiz. Till denna uppskattade underhållning serverades kaffe och kaka. Hamburgare och korv fanns att köpa för den hungrige. Vi slapp regn men myggorna fick sig ett skrovmål. 

 

VÅRSALLAD DEN 23 APRIL 2019

Avåts av ett femtiotal medlemmar vilka lät sig väl smaka av salladen. Kaffe och kaka åtföljdes av musik i form av Egons Kvartett (bestående av tre musikanter, enligt uppgift utan Egon). 

PÅSKLUNCH den 16 april 2019

Påsklunchen avåts på Söderfors Herrgård av ett femtiotal PRO-medlemmar som fick en mycket god kyckling vilken åtföljdes av kaffe med kakor. 

ÅRSMÖTE den 28 februari 2019 

Ordförande Rolf Pettersson hälsade alla medlemmar välkomna till dagens möte. Mötet öppnades med parentation där Jan Olov Sjödin tände ett ljus och läste upp namnen på under året avlidna medlemmar, han läste också en dikt och därefter spelade Roine Mattsson stillsam musik på dragspel. 

Gunnar Tollander valdes till ordförande för årsmötet och skötte förhandlingarna på ett utmärkt sätt. Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningar gicks igenom och godkändes. Rvisor Göran Nybratt gav en utförlig redovisning av räkenskaperna och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet vilket årsmötet beviljade.

Ordförande Rolf Pettersson avgick som ordförande och till ny ordförande valdes Kjell Hammerin. Gun Magnusson invaldes som ny ledamot i styrelsen efter Sven Olov Ekwall som slutade i styrelsen. Övriga medlemmar i styrelsen kvarstår, vissa av dem omvaldes på ett eller två år medan övriga hade tid kvar på sin mandatperiod. 

Föreningen har haft åtta välbesökta medlemsmöten där smedsmiddagen och påsklunchen samlade flest deltagare.

Föreningen har också firat 70-års jubileum den 8 september i Folkets Hus Söderfors. Ett hundratal medlemmar och inbjudna gäster deltog och serverades en buffé. Larre Berglund och Lars Lindström stod för underhållningen på allra bästa sätt. Gunnar Tollander berättade om och Alf Wåhlén visade bilder från äldre tider på bruket.

Kaffe och semla serverades därefter följt av avtackningar och lotteridragning.

Vår nya ordförande Kjell Hammerin sade några ord om frmtiden och den avgående ordföranden Rolf Pettersson tackade för de år som varit och avslutade mötet. 

 

VETARTÄVLINGEN

onsdagen den 6 februari i PRO-knontakten stod mellan Vattholma och vårt lag (Kjell H, Gunnar T och Lasse K). Tävlingen slutade med seger för Vattholma som vi önskar dem lycka till i deras fortsatta tävlande. Kaffe och smörgås gladde såväl segrare, förlorare som publik. Gunnar T gav oss alla en kort men mycket uppskattad genomgång av Söderfors historia.

 

MEDLEMSMÖTE, ÅRSUPPTAKT

Årets första medlemsmöte hölls den 17 januari i PRO-kontakten i Söderfors. Ordförande Rolf P välkomnade ett 40-tal medlemmar, dagens gäst kommunlrådet Sara Sjödal samt Söderforssonen Per Erik Sundström (som stod för underhållningen).

Vi inledde med en god smörgås som inhandlats hos vår lokala ICA-affär. 

Sara inledde sin frågestund med en presentation av sig själv och sin utbildning och sitt politiska intresse, vilket fört henne till posten som kommunlråd i Tierp.

En viktig fråga rörde äldreboendet Hällbacka i Söderfors. Där finns ett beslut taget som innebär att äldreboende ska byggas i Tierp vilket vi beklagar då de flesta vill bo kvar i Söderfors. Vi vill också ha en distriktssköterska i Söderfors. Vi tyckte oss inte få gehör för vårt önskemål på annat sätt än att man i dagsläget jobbar med en vårdstruktur (med närvårdsmottagningar och mobila vårdteam) som sträcker sig till år 2030.

Angående bostäder (lägenheter) i Söderfors hänvisade Sara oss till att kontakta Roger Kjetselberg på Tierpsbyggen. Vi får fortsätta att i första hand försöka påverka våra politiker då behovet av bostäder för äldre år stort i Söderfors.

Beträffande bandybanan kommer en dialog att föras mellan kommunen och Söderfors GOIF om skötseln framöver. Inget konstfruset denna säsong. Vi tycker att det är viktigt att alla delar av kommunen får del av satsningar på idrott och även kultur.

Kaffe och kaka avnjöts samtidigt som vi lyssnade på Per Erik´s vackra sång och musik. Vi får hoppas att vi kan engagera honom fler gånger.

Lotteridragningen resulterade i ett antal glada vinnare och ett antal (inte fullt så glada) "finansiärer". 

Ordförande tackade alla för idag och påminde om Vetartävlingen den 6 februari och årsmötet den 28 februari.

LILLA JULAFTON 

Lilla Julafton firades av PRO-SÖDERFORS-MEHEDEBY den 14 december i PRO-kontakten i Söderfors.

Glögg serverades och ordförande Rolf Pettersson hälsade alla välkomna och speciellt då dagens uderhållare Tomas Lövgren.Han var en ny bekantskap för oss som spelade och sjöng av hjärtans lust vilket lockade oss att sjunga med i många låtar.

Jultallriken som vi tagit från vår lokala ICA-handlare smakade mycket gott. Därefter serverades kaffe med pepparkaka.

Lotteriet med julklappar som vinst, vilket anordnats av vår kassör Anita resulterade i ett antal glada vinnare. 

Ordförande tackade alla som ordnat med festen och även ett tack till kvällens spelman. 

Ordförande informerade om att nästa möte (Årsupptakt) blir den 17 januari och till detta möte är kommunalrådet Sara Sjödal inbjuden för att svara på våra frågor om den kommande mandatperioden. Tomas Lövgren fortsatte att spela en stund till innan vi skiljdes åt.

SMEDSMIDDAG

PRO SÖDERFORS-MEHEDEBY hade sin sedvanliga SMEDSMIDDAG den 8 november i Folkets Hus i Söderfors.

Ordförande Rolf Pettersson hälsade ett hundratal gäster välkomna till dagens fest.

Förutom PRO-medlemmar var alla pensionärer som arbetat på industrin Söderfors välkomna. Festen sponsras som vanligt av Erasteel och Habia tillsammans med årets nytillkomna sponsorer, som är SITAB och Damasteel. Ett stort tack riktas till dessa företag utan vilkas stöd vi inte kunnat bjuda på denna fest. Menyn var som alltid rotmos med fläskkorv och kaffe med kaka.

Dagens representant från ett av de sponsrande företagen var Habias platschef, Camilla Gunnarsson.Hon informerade om kommande storsatsningar på kablar och hade med några prov som hon visade upp. Habia går bra med många inkomna order och fler på ingång. En mycket positiv nyhet är att man anställt 20 personer, många av dem ungdomar.

Jernbrukarna spelade och sjöng för oss vilket uppskattades.

Ordförande gav oss information från styrelsen och meddelade att nästa sammankomst blir LILLA JULAFTON den 14 december då bland annat budgeten för kommande år läggs fram för godkännande.

Ordförande tackade alla som ordnat festen ocj riktade även ett tack till musikanterna som fortsatte att spela ytterligare en stund.  

70 ÅRS JUBILEUM 

för föreningen firades i Folkets Hus lördagen den 8 september. Ett drygt hundratal medlemmar och inbjudna gäster, från kringliggande PRO-föreningar och distriktet, samlades för att äta gott, mingla och lyssna på musikerna Larre och Lasse. Presenter från de besökande föreningarna överlämnades till "födelsedagsbarnet".  

MEDLEMSMÖTE 27 september 

ägde rum på "Träffen" i Mehedeby. Brukskapellet inledde mötet med välkända spelmanslåtar och fortsatte att spela vid flera tillfällen under mötet. Ordförande Rolf Pettersson hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till dgens möte.

Dagens gäst var Marianne Pettersson (Månkarbo-Kyrkbyn) som är en av PROs representanter i KPR (kommunens pensionärsråd). Hon informerade om möjligheten att få bostadstillägg. Hon sa att det finns mycket pengar att söka men många tror att det inte är någon idé då man inte tror sig vara berättigad till bostadstillägg. Marianne uppmanade oss att söka bostadtillägg och får man avslag kan man göra en ny ansökan om ens ekonomiska situation ändras. Har man en anhörig (exempelvis make/maka eller annan) så bör man söka för den personen. Marianne har kontakt med Östersund där bostadstilläggsfrågor handläggs och har skickat efter ansökningsblanketter. Vi planerar att ha en studiecirkel, vid lämpligt tillfälle, om hur man ska fylla i blanketterna.

Marianne informerade även om att man planerar att bygga om Björken, i Tierp, till lägenheter på 25 - 35 kvadratmeter för äldre. På Fredners Torg ska byggas ett antal bostadsrätter men dessa är inte enbart för äldre utan för alla intresserade.

Rolf P informerade om att vi (styrelsen) nominerat Eva Monié till föreningens representant i KPR (kommunens pensionärsråd) vilket godkändes av mötet.

Rolf P avslutde med att tacka alla som ordnat med dagens möte tackade även Brukskapellet och Marianne.

PRO-DAGEN 

fredagen den 17 augusti vid ICA med lotteri (många och fina vinster) och brödförsäljning (gott bröd med strykande åtgång) under dagen avslutades på kvällen med knytkalas för ett trettiotal nöjeslystna medlemmar. Ove och Göran underhöll på dragspel, gitarr och sång till stor belåtenhet.

Stort tack till alla som bakat, skött försäljning av bröd och lotter, underhållning samt vår kökspersonal.

SOMMARTRÄFF

PRO SÖDERFORS-MEHEDEBY anordnade SOMMARTRÄFF för sina medlemmar torsdsgen den 28 juni. 32 personer dök upp i PRO-kontakten. Ordförande Rolf Pettersson hälsade alla välkomna däribland dagens underhållre, Ola & Ulrika, som började med att spela och sjunga medryckande låtar.

Kaffe med sju sorters kakor serverades och efter att ha låtit sig väl smaka tävlades i ett musikqiz som var lite klurigt och där trion Ulla Britt, Anita och Ove segrade.

Alla hade uppmanats att komm "IKLÄDD HATT" och den tävlingen vanns av Seija och Lasse Knutson.

Pilkastning gick att prova på för intresserade och Lasse K lyckades bäst där.

Musikanterna fortsatte att spela och sjunga och många av oss stämde in i sången.

Lotteridragning företogs med många glada vinnare och till sist tackade ordföranden alla som bidragit med bakning och på annat sätt bidragit till en lyckad sammmankomst.

Nästa evenemang blir PRO-dagen vid affärscentrat (ICA) fredagen den 17 augusti där vi kommer att ha lotteri och brödförsäljning och förhoppningen är att många bidrar med mat- eller kaffebröd till försäljningen. På kvällen efter PRO-dagen har vi knytis som vanligt klockan 18.00 i PRO-kontakten.

 

VÅRSALLAD

Vårsalladen avåts den 15 maj i PRO-lokalen av ett 70-tal entusiastiska PRO-medlemmar.

Catarina Deremar informerade om äldreboendet i vår kommun. Hon informerade om Hällbacka som ska göras om till "trygghetsboende" och det är bra men det nya äldreboendet ska ligga i Tierp. I Triangelparken kommer det att byggas 58 lägenheter där Skanska ska stå för bygget. Kommunen har upphandlat 40 platser (av dessa) och där ska privatägda "Vardaga" sköta omsorgen. Catarina ställde en rak fråga till de närvarande medlemmarna om man ville flytta till Tierp men fick ett enhälligt nej till svar. Detta kanske är något för våra politiker att verkligen tänka på. Vi har haft ett äldreboende i Söderfors sedan "urminnes tid" men 2018 bestämmer politikerna (över våra huvuden) att inte bedriva äldrevård i Söderfors vilket är ett svek mot oss. Catarina fick en del frågor som hon besvarade.

Kaffe med god rabarberkaka och vaniljsås serverades.

Madeleine Rustas fick ordet och hade en del resor att erbjuda.

För underhållningen stod, med sedvanlig ackuratess, Inger & Skogis.

Lottförsäljningen med åtföljande vinstdragning resulterade i ett antal lyckliga vinnare. Stort tack tillalla som bidragit till dagens möte.

 

PÅSKTALLRIKEN

den 27 mars i Parkhallen (Folkets Hus) avåts av ett 70-tal medlemmar. Ordförande, Rolf P, hälsade alla välkomna och därefter severades påsktallrik innehållande lite smått och gott. Anders och Roland stod för underhållningen och var som alltid på ett strålande spelhumör vilket förgyllde hela sammankomsten.

Madeleine Rustas presenterade kommande resor där bland annat fanns resor på Siljan (13 juni) och på Göta Kanal (i augusti). 

Eva Monié, vår representant i KPR (kommunens pensionärsråd), informerade om från ett möte i KPR om en ny lag om en framtidsfullmakt som gäller från den 1 juli 2017. Lagen ger dig rätt att själv bestämma vem som ska få rätt att företräda dig om du senare i livet skulle bli oförmögen att göra det själv. Det kan vara något att fundera på inför framtiden, speciellt om man inte har någon nära anhörig.

Eva talade också om att vi som pensionärer har möjlighet att äta lunch i kommunens skolmatsalar till en kostnad av 49 kronor. I Bruksskolans matsal serveras lunchen mellan 10.30 - 12.30.

Kaffe serverades och Anders och Roland fortsatte att underhålla oss.

Lotteri dragningen resulterade, som vanligt, i ett antal glada vinnare. Ordförande tackade alla som bidragit till festen. Spelmännen avslutade med ytterligare låtar.

 

VETARTÄVLINGEN 

den 21 mars på Latitud 57 i Uppsala Tävlingen blev mellan tre lag (Dannemora PRO, PRO-kultur Uppsala och oss) där vinnaren gick direkt till distriktsfinalen. Dannemora gick segrande ur striden med PRO-kultur som tvåa och vi på tredje plats (sist). Marginalerna var små mellan lagen så vi behöver inte skämmas för vår insats. 

 

Vetartävlingen den 28 februari i PRO-lokalen

Tävlingen mellan oss och PRO-Kultur från Uppsala fick en något snöplig upplösning då någon funktionär medförande tävlingsfrågorna aldrig dök upp. Vi fikade och åt en god smörgås och hade en trevlig stund där uppsalaborna fick lite information om Söderfors historia. Tävlingen kommer att gå den 21 mars och troligen att bli mellan tre lag. Plats och tid på dagen kommer att meddelas senare. 

 

PRO-SÖDERFORS-MEHEDEBYS ÅRSMÖTE 23 februari 2018

Ordförande Rolf Pettersson hälsade deltagarna välkomna. Mötet började med parentation där Jan Olov Sjödin läste upp namnen på och tände ett ljus för de under året bortgågna. Han läste även en dikt och Ove Pettersson spelade lite stillsam musik.

Årsmötesförhandlingarna sköttes av Gunnar Thollander på ett utmärkt sätt. Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningarna gicks igenom och godkändes. Revisor Göran  Nybratt gav en utförlig redovisning av räkenskaperna och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket beviljades av årsmötet. Styrelsen fortsätter som tidigare men har utökats med Kjell Hammerin (suppleant). 

Föreningen har haft tio medlemsmöten där påsklunchen och smedsmiddagen samlade flest deltagare. Flera resor har företagits vilka, till stor belåtenhet, arrangerats av Madeleine och Roland Rustas. 

Då föreningen i år fyller 70 år har en kommitté bildats för att ordna en jubileumsfest  (8 september 2018) i Parkhallen.

Kaffe med semla serverades och lotteridragning företogs. Blommor (tulpaner) delades ut till ett antal medlemmar som ställer upp för föreningen däribland mötesordföranden tillika valberedaren Gunnar T. Ordförande Rolf tackade för idag och avslutade mötet.  

 

 

JULAVSLUTNING

föreningens julavslutning avhölls den 11 januari i PRO-kontakten i Söderfors. Rolf Pettersson (ordförande) hälsade 40 medlemmar välkomna till dagens träff. Julgröt och skinksmörgås samt kaffe och mjuk pepparkaka serverades.

Dagens underhållare var vårt eget husband förstärkt med Åke Belin. Gänget spelade och sjöng flitigt och även övriga medlemmar sjöng med i allsången.

Ordförande läste upp från KPRs (kommunens pensionsråds) protokoll från deras möte i december och där var en del nyheter för oss i Söderfors.

Madeleine Rustas presenterade reseprogrammet som hon och Roland sköter om, till vår stora belåtenhef.

Siv F skötte lottdragningen vilket resulterade i många glada vinnare. "Kökstjejerna" tackades för nedlagt arbete på dagens fest. 

Ordförande påminde om föreningens årsmöte den 22 februari och önskade alla varmt välkomna då. 

 

LILLA JULAFTON

Vi firade Lilla Julafton fredagen den15 decemberi PRO-kontakten i Söderfors. Stämningen blev hög redan från början med glögg och musik och sång av Ola & Ulrika som stod för kvällens underhållning.

Ordförande (Rolf Pettersson) hälsade alla välkomna och därefter kunde vi smaka på den goda jultallriken. Info lämnades om kommande möten. Årsmöte blir den 22 februari 2018. Styrelsens budgetförslag gicks igenom och godkändes av de närvarande medlemmarna. Trafikombudet (Torsten Lindberg) påminde oss om att använda reflexer både på kläder och rullatorer så att vi syns i mörkret. 

Madeleine Rustas kunde för år 2018 erbjuda en hel del resor till våra medlemmar.

Ett musik-quiz presenterades av Ola & Ulrika där vi tävlade i lag och vinnarna fick med sig julgodis.

Kaffe och pepparkaka serverades och musikanterna spelade många glada låtar.

Siv F skötte lottdragningen som resulterade i många glada vinnare. Alla tillönskades en God Jul och ett Gott Nytt År.

Detta var årets sista möte och styrelsen framför stt stort tack till alla som besökt våra möten och till den oförtröttliga kökspersonalen.

 

 

SOPPLUNCH

Sopplunchen avåts i PRO-kontakten i Söderfors av ett sextiotal medlemmar den 23 november. Orförande Rolf P välkomnade såväl medlemmar som Gunnel Eriksson från ABF och "Jernbrukarna" som stod för underhållningen. Mötet inleddes sedan med sång och musik innan vi intog soppan (av ärttyp) med bröd och dryck. 

Rolf lämnade information om att vi förhandlat oss till rabatter hos några företag i Söderfors. Vi kommer att publicera en lista med företagens namn och vilken rabatt var och en av dem lämnar. Vi kommer att ställa upp med ett lag i PRO-vetartävlingen 2018.

Gunnel Eriksson och presenterade ett antal studiecirklar som ABF kan hjälpa oss med. Ta gärna kontakt med vår studieorganisatör (P-O Hallenberg) eller någon i styrelsen om ni är intresserade av att delta i en cirkel.

Kaffe och äppelkaka severades och Jernbrukarna sjöng och spelade så att taket nästan lyfte. Vilken spelglädje!!!

Lotteridragningen resulterade i många glada vinnare.

Rolf avslutade med att tacka tjejerna i köket och hälsade medlemmarna välkomna till Lilla Julafton den 15 december. 

 

SMEDSMIDDAG 

Den traditionella smedsmiddagen (rotmos och fläskkorv) avåts av 96 personer torsdagen den 26 oktober. Lotter såldes och vinnare drogs. Kaffe och kaka serverades. För underhållningen stod Inger och Skogis med sedvanlig bravur. Tack till arrangörerna. 

MEDLEMSMÖTE 

Den 14 september hölls medlemsmöte i "Träffen" i Mehedeby. Ett fetiotal medlemmar hade slutit upp och hälsades välkomna av vår ordförande Rolf Pettersson. Dagens gäst var Håkan Collin från landstingsstyrelsen. Vi vill ha en distriktssköterka på plats i Söderfors men han svarade att det inte finns någon som kan tjänstgöra i där. Någon tidpunkt för återstarten av ögonmottagningen i Tierp han inte lämna. Däremot kunde han meddela att ett mobilt närvårdsteam ska startas upp nu i oktober. Iteamet ska finnas enläkare och en sjuksköterska som ska var i tjänst klockan 8.00 - 16.30 på vardagar. Mobilt närvårdssystem erbjuder hembesök hos äldre personer med stora behov och personer med svåra funktionsnedsättningar. Han talade också om att Tierps vårdcentral kommer att få ytterligare 6 närvårdsplatser.

Madeleine Rustas prsenterade några resor de kommer att anordna nästa år, Riga 3 dagar med avresa 28 januari och en teaterresa till Alfta den 24 februari.

Kaffe och tårta serverades och spelemännen Ove och Göran underhöll oss. Ett stort tack till dem och "tjejerna" från Mehedeby som ordnat träffen i "Träffen". 

 

SURSTRÖMMINGSKALASET 

fredag 1 september avhölls i PRO-kontakten och lockade ca 35 personer som lät sig väl smaka av surströmming och i vissa fall andra mer väldoftande livsmedel.

 

Vid PRO-dagen 

fredagen 18 augusti vid Affärscentrum (ICA) såldes bröd (bakat av medlemmar) och lotter. På kvällen samlades cirka 30 medlemmar i PRO-lokalen till knytkalas. Ove och Göran stod för trevlig musik.

 

SOMMARFESTEN 

lockade ett 40-tal PROare av vilka ett fåtal kom iförda hatt. Kerstin och Alf premierades för sina vackra resp originella hattar. Kaffe dracks och kakor och bullar inmundigades med god aptit. Representant för kommunen presenterade ett integrationsprojekt tillsammans med några av medlemmarna som även de lät sig väl smaka av kaffe och kaka. För underhållningen svarade OLA och ULRIKA på ett utomordentligt sätt. Musikkrysset var mycket uppskattat.

 

VÅRSALLAD 

avåts tisdagen den 16 maj i Parkhallen. Vi serverades en god sallad med kassler, pasta och grönsaker. Kaffe och rabarberkaka med vaniljvisp avåts med god aptit.

Marianne Pettersson från KPR informerade oss om hur vi kan söka bostadstillägg.

Pro Accordion (sju goa gubbar) underhöll oss med musik och sång.

Lotter såldes, dragning förrättades och lyckliga vinnare sågs välja vid vinstborden.

Tack till alla för en trevlig sammankomst.

 

BOULE möte

torsdagen den 27 april i PRO-kontakten.

 

BIOKVÄLLEN 

besöktes av ett drygt dussin cineastiskt intresserade medlemmar som avnjöt film (En underbar jävla Jul) och lät sig väl smaka på korv med bröd och kaffe med muffins.

 

PÅSKLUNCH 

avåts av ett 80-tal deltagare som lät sig väl smaka av maten och kaffet (som vanligt förtjänstfullt fixat av vår trogna kökspersonal). Vår kommunpolis Kjell Åke Ederyd informerade oss om brottslighet riktad mot oss äldre och framför allt hur vi ska undvika att drabbas av den. Underhållningen levererades med ackuratess av Anders och Roland (stort tack). Paret Rustas informerade om aktuella resor. Ordförande Rolf P informerade. Siv F och Anita P företog lottdragning och utdelning av fina vinster. 

 

ÅRSMÖTE

Föreningen hade sitt årsmöte torsdagen den 23 februari klockan 14 i PRO-lokalen i Söderfors. Ett femtiotal medlemmar kom för att delta i årsmötet. Nicklas och Jan-Ove gjorde en stämningsfull parentation med musik och sång över de medlemmar som gått bort sedan det förra årsmötet. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och valde ledamöter till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Kaffe och semla serverades av köksgruppen. Blommor delades ut till ett antal medlemmar.

  

PROvetarna (frågesport).

Vi mötte ett lag från Östervåla-Harbo torsdagen den 9 februari i PRO-lokalen i Söderfors. De tävlande var tre i varje lag och publiken bestod av ett trettiotal entusiastiska PROare från Östervåla-Harbo och Söderfors-Mehedeby som med ramsor och glada tillrop hejade på sina lag. Efter en olidligt spännande tävling stod Östervåla-Harbo som segare med minsta möjliga marginal nämligen 1 poäng (21 mot 20). Vi önskar dem lycka till i deras fortsatta tävlande och själva kommer vi igen nästa år. Kaffe och en god smörgås smakade gott efter denna intellektuella kraftmätning. Stort tack till deltagare och publik.

 

JULAVSLUTNING 

45 glada PROare lät sig väl smaka av gröt och skinksmörgås samt kaffe och morotskaka. För musiken stod Roland och Anders till publikens förtjusning. Styrelsen informerade. Madeleine Rustas informerade om reseprogrammet för 2017. Som vanligt tackar vi kökspersonalen för ett gott arbete.

 

LILLA JULAFTON 

Vi serverades ett mycket gott julbord som avåts av de cirka 60 deltagarna. Information från styrelsen lämnades av ordföranden med bland annat förslag till budget för 2017. För underhållningen stod Sören och Hubbe som lockade till allsång och glada skratt med sitt uppskattade framträdande. Lotterivinsterna som denna gång bestod av olika saker gjorde förhoppningsvis vinnarna glada. Tack till er alla som kom och till den oförtröttliga kökspersonalen.

 

SOPPLUNCHEN (gula ärter)

avåts av ett sjuttiotal PROare torsdagen den 17 november i PRO-lokalen i Söderfors.

För underhållningen svarade Pro Accordion från Sandviken på ett förtjänstfullt sätt.

Information från styrelsen lämnades av ordföranden.

Lotter såldes och dragningen utmynnade i ett antal lyckliga vinnare.

Tack alla ni som kom och naturligtvis kökspersonal och övriga som jobbat.

 

SMEDSMIDDAGEN

Torsdagen den 27 oktober i Parkhallen. Ett hundratal personer (PROare och även tidigare anställda på företagen i Söderfors) kom till den traditionella smedsmiddagen. För underhållningen stod (med bravur) Hovkvartetten från Borlänge. Per Morberg berättade och visade bilder som beskrev Habias verksamhet från starten till nu. Maten bestod (som alltid) av rotmos och fläskkorv och till kaffet fick vi en välsmakande rulltårtsbakelse.

 

             

 

 

Här kan du räkna ut hur mycket mer skatt du betalar som pensionär.

Gör din beräkning och protestera NU

 

Boule Serie Spel 

 

En hand som håller i ett bouleklot i centrum av bilden med bouldespelande människor runt omkring.  

Aktiviteter och Resultat......

 

 

 

 

Aktuellt från Söderfors-Mehedeby

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.