A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggning, samråd och information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelse och nämnder KPR är också en remissinstans.

 

Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Under innevarande mandatperiod ingår följande representanter från PRO i pensionärsrådet.

Ort                Ordinarie                Ersättare

Östhammar  Kerstin Medin   
Hargshamn   Arto Tanskanen   Kurt Eriksson
Alunda   Roger Norén   Gunilla Gustafsson
Öregrund   Lisbet Eriksson   Monica Jansson
Gimo   Sven-Erik Wermenstam   Bengt Pettersson
Dannemora   Ingrid Högman   Börje Kvist

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.