A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

 

                           

                                                    Styrelsen 2019
                          Kurt Pettersson, ordf                  Annelie Porsaeus vice, ordf
                          Lillemor Erixon, kassör               Kjell Johansson, sekr
                          Roger Porsaeus, studieledare         
                          Ingegärd Almgren ers                  Maud Johansson, ers
                                                            Övriga
                          Revisorer:  Gulli Juhlin
                                            Eva Lagerberg,ers,
                          Studiekommite: Östen Brink, Roger Porsaeus
                          Resekommite: Birgitta Lindberg, Lillemor Erixon
                          Ombud till samorg: Kurt Pettersson, Annelie Porsaeus
                          Lillemor Erixon ers, Maud Johanssom ers,
                          Lotteriombud: Gulli Juhlin
                          Ombud ABF:s årsmöte: Roger Porsaeus, ers, Östen Brink
                          Ombud till PRO distr: Kurt Pettersson, ers: Lillmor Erixon
                          Konsumentansvariga: Gulli Juhlin, Ingegerd Almgren.
                          Ledamot KPR: Annelie Porsaeus
                          Kulturombud: Östen Brink.
                          Trafikombud: Ivar Stellmr.
                          Friskvårdsledare: Ivar Stellmar.
                          Repr, Samråd Trögdshemmet: Lillemor Erixon.
                          Valkommité: Birgitta Lindberg, sammankallande,
                          Gunnar Gading, Astrid Hagberg

                         

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

Aktuellt från Södra Trögd

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.