A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Påverkan

Påverkan

Demonstration

Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en intresseorganisation för Sveriges pensionärer. Vi pensionärer vill, genom PRO, medverka till att stärka demokratiska värden och ett medmänskligt synsätt i Sverige, och inom den ramen ta tillvara pensionärernas intressen. PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation.

Vi tillvaratar alla pensionärers intressen:

Riksorganisationen

genon att påverka beslutsfattare på riksnivå som regeringen, riksdagsledamöter, offentliga myndigheter etc.
Sammordnar och stöttar lokala aktiviteter Klicka här >>

Distriktet

genom att påverka beslutsfattare på landstingsnivå landsting råd, ledamöter i landstinget,landstingskomunala myndigheter etc.

Vi har arbertat fram ett landstingspolitiskt program som är ett underlag för vårt arbete med påverkan inom landstinget. Klicka här>>

Landstingsstyrelsens pensionärsråd(LPR)

Landstingsstyrelsens pensionärsråd har inriktningen informationsutbyte, dialog och samverkan i aktuella landstingsfrågor av övergripande karaktär och som inte behandlas i andra samverkansorgan mellan landstinget och pensionärsorganisationerna. Klicka här>>

Samorganisationen

genom att påverka beslutsfattare på kommunal nivå Borgarråd, kommunalfullmäktigeledamöter, kommunala myndigheter etc.

Vårt  kommunalpolitiskt program som blir ett underlag för vårt arbete med påverkan inom KPR och SPR. Klicka här>>

Kommunstyrelsens pensionärsråd

Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) är ett rådgivande organ med syfte att bereda Stockholms pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Klicka här>>

Föreningen

Farsta PRO skall i samråd med de andra PRO-föreningarna inom Farsta(FARSAM) påverka beslutsfattare inom Farsta stadsdelsnämd och förvaltning.
Farsta pensionärs råd (SPR) är vårt samverkansorgan med Stadsdelsförvaltningen. PRO har 4 ordinarie och 4 ersättare. Från PRO Farsta är Inger Sjöberg ordinare och Lisbeth Andersson ersättare.
Vi är representerade i Tuben programkommitté.
 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.