A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Höstmöte 2019

Bandet Rocklelle underhåller Rocklelle

Duggregn och gråväder ute men varmt i Tuben när årets Höstmöte hölls

2019-11-20 Höstträff 2019

PROare på Höstmöte PROare

Mötet inleddes med att ordförande Inger Sjöberg hälsade välkommen. Då det var årets Höstträff hade Verksamhetsplanen och Budgeten för det kommande året delats ut till samtliga vid ankomsten för att godkännas av de närvarande. Till mötet valdes Inger till ordförande och Barbro Nyhlén (ordinarie sekreterare) till protokollförare. Inger läste upp rubrikerna i Verksamhetsplanen, varvid medlemmarna fick läsa igenom och yttra sig. Alla punkterna som listades bifölls. För kommande år hade styrelsen bestämt att en höjning av medlemsavgiften för föreningen om 20 kronor per år och medlem vore önskvärd. PRO riks och distrikt höjer ej.  Det skulle betyda att årsavgiften blir 360 kr och föreningen får 110 kronor i st f 90. Ett tydligt bifall från de närvarande gavs även för avgiftshöjningen. Därmed var mötet avslutat.

Inger fortsatte med att berätta om de trevliga nyheterna som styrelsen beslutat om. Avgiften för samtliga cirklar och övriga aktiviteter skall tas bort. Kaffet blir gemensamt inköpt. Var och en som deltar kan köpa kaffe när det är extrapris och lämna kvittot till Inger. För att bidra med stöd till förbrukningsmateriel, lån av porslin mm skall man i stället vid varje närvaro i cirkel/aktivitet i Färnebo lägga 10 kronor.

Gun-Britt Dahlberg tog till orda och berättade om polisens kurs för äldre i skydd mot bedrägeri. Kursen kan hållas i Färnebo med ett mindre antal deltagare åt gången.  Alla som var intresserade fick skriva namn och telefonnummer som ett första steg.

Valberedningens ordförande Pelle Pettersson sökte nya intresserade till nästa års styrelse. Särskild viktigt var att hitta en ny kassör, då den nuvarande, Gördis Svenmarck, kommer att avgå.

Bandet Rocklelle PROare lyssnar på Rocklelle

Månadens underhållare stod beredda att ta vid. De trevliga gänget Rocklelle spelade och sjöng härlig musik, den här gången utan sin trumslagare. Dom fick klart godkänt och är välkomna igen. Hela deras gage för dagen skänks till Cancerfonden, ett bra initiativ.

 

Solvig Tjäderqvist

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.