A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktiviteter

Vårt boulegäng! Vårt boulegäng

Vi satsar på friskvård och förebyggande!

Boule på onsdagar kl. 10.30 -12.30. 

Startar igen den 21 augusti och pågår så länge vädret tillåter i Anna Lindhs Park. Ledare: Rune Gustafsson, 070-978 18 00, mejla här.

______________________________ 

Stavgång på onsdagar kl.10.30 - ca 12.00.

Samling vid Barnängsbryggan med eller utan stavar. Pågår från sista onsdagen i augusti t.o.m. sista onsdagen i maj. Det är bara att hänga med! Ledare: Anne-Christine Viljanen,  070-378 38 79, mejla här.

______________________________ 

Trappa upp och trappa ner - fyra onsdagar under hösten

Stadsvandring på östra SödermalmVi promenerar i våra trappor och gör historiska nedslag vid fyra tillfällen under hösten, 
onsdagar 18 o
ch 25 september och 2 och 9 oktober kl. 14.00
Anmälan till Britt Rydberg070 734 02 18, mejla här eller 
Margita Karlsson, 070 339 62 56, mejla här.

______________________________

Anmälan till cirklar och aktiviteter görs till ledaren. Inbetalning av avgifter sker till pg 84 13 73-4, PRO Sofia, om inget annat angivits. Märk talongen med aktiviteten du valt och ditt namn.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.