A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Har din hörsel blivit sämre?

Tycker du och eller din omgivning att du hör dåligt behöver du ingen remiss utom i svåra fall. Stockholms läns landsting, SLL, har infört ”Fritt vårdval” med flera vårdgivare, som du kan välja mellan. Men det finns saker du behöver tänka på.

Nytt sortiment av hörapparater

Läs mer

Fritt vårdval av audionommottagning i Stockholm

Mottagningar som har avtal med landstinget provar ut hörapparater både ur landstinget upphandlade utbud (600 kronor) och ur ett privat sortiment (Fritt val, eller helt privat).På Vårdguiden kan du läsa om hur det går till att skaffa hörapparat.

Valbara hörselmottagningar hittar du här.

HRFs lista på hörselmottagningar med markering för leverantörsoberoende mottagningar. 

Väljer du ”Fritt val” äger du din hörapparat själv och det är vanlig konsumentlagstiftning som gäller för köpet.

Information om Hjälpmedel. Om du får problem med mottagningen ska du vända dig till Patientnämnden.

Utvidgad hörselrehabilitering

Har du en grav hörselnedsättning eller behöver mer rehabiliteringsstöd får du en remiss till enheten för hörselrehabilitering vuxna på Rosenlunds sjukhus. Där finns tillgång till Kuratorer, hörselpedagoger, psykolog, grupprehabilitering, individuell rehabilitering, tinnitusinformation med mera. Tel: 08 - 616 64 50 och webb.

Prova ut hörapparat

Att prova ut en hörapparat är normalt en process och kräva flera återbesök hos en audionom för att få bra inställningar.Det som är viktigast när du provar ut en hörapparat är hur du hör med den. Hörapparaten är från början tom på information och audionomen fyller den med information utifrån vilken hörselnedsättning du har. Den inställningen ska betraktas som ett förslag. Du ska sedan prova hur det fungerar för just dig och därefter ska justeringar och inställningar göras. Det är bra om du använder hörapparaten mycket så att hjärnan anpassar sig till den nya ljudbilden. Vi uppfattar ljud mycket olika och därför är inställningen i en hörapparat mycket individuell. Vilken propp du väljer kan också vara en faktor och där får du prova dig fram. Är du inte nöjd med audionomens förslag kan du även prova andra modeller. Det är därför viktigt att vara aktiv under sin hörapparatsutprovning. En bra hörapparat är en bra utprovad hörapparat! 

Några saker man kan tänka på i samband med hörapparatsutprovningen är:

• Vilka situationer behöver du höra bättre?

• Vilka ljud, signaler och röster har du svårare att höra?

• Vilket behov har du av en lättskött modell?

• Be audionomen visa olika modeller och förklara för och nackdelarna med dessa.

• Har du behov av en t-spole så att du kan koppla in TV, radio och telefon i hörapparaten?

• Använd dina hörapparater mycket i början och lyssna mycket med dem. Hur hör du? Är ljudet bra?

• Avsluta inte en utprovning förrän du är nöjd. 

PÅ HRF:s Hörsellinjen kan du läsa mer.

Källa: Hörselskadadesförening.

 

____________________________________________________________

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.