A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Till höger hittar du olika möjligheter till hjälp genom stadsdelsnämnden eller som stadsdelsnämnden bidrar till.

Har du fyllt 85 år? Då är öppenvården gratis.

Läs mer

______________________________

Vårdcentraler med Äldremottagning i Stockholm

En del vårdcentraler och husläkarmottagningar är särskilt organiserade kring de äldre patienter som är listade där. Här kan du, som är 75 år eller äldre, få hjälp och stöd.

Syftet med äldremottagningar är att skapa trygghet, tillgänglighet och kontinuitet. Till en godkänd äldremottagning ska du:

  • kunna ringa direkt, utan knappvalskrav
  • kunna få fast vårdkontakt om du behöver
  • erbjudas besök, eller annan kontakt samma dag eller dagen efter.

Olika vårdcentraler kan organisera sina äldremottagningar på olika sätt - kontakta din vårdcentral om du undrar hur just de arbetar.
Läs mer        

Källa www.1177.se

______________________________

Se om du har nått gränsen för frikort!

Läs mer

______________________________

Ny dom! Landstingen måste hantera kontanter.

I slutet av september 2015 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att patientavgifter ska kunna betalas  kontant. Många landsting säger idag att du endast kan betala med kort eller per faktura. Men då bryter de mot lagen. Domen innebär att vårdcentraler runt om landet nu måste låta de patienter som vill betala kontant.
Läs mer

______________________________

Ny tjänst för att hitta din äldreomsorg

På Hitta hemtjänst och Hitta vård- och omsorgsboende hittar du snabbt en passande hemtjänst eller vård- och omsorgsboende på webben. Du kan bland annat välja mellan olika språk och kulturer.
Läs mer

Källa: Information från Stockholm stad.

______________________________

Heminstruktör för syn- och hörselskadade

Genom Stockholm stad kan du få hjälp med träning m.m. utan någon kostnad.
Läs mer

______________________________

Inspektionen för vård och omsorg

IVO är en myndighet som utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Den ansvarar också för viss tillståndsgivning.
Läs mer

______________________________

Behöver du en remiss?

Då kan du gå till vårdcentralen eller skriva en själv!
Läs mer

______________________________________________

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.