A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Valberedning: Jan-Erik Wigren sammankallande, 070-5884010, Rune Gustafsson, 070-9781800 samt Christer Larsson, 070-2428075.

Nominera en kamrat till styrelsen mm

Hjälp oss i valberedningen att få fram kandidater till styrelse och övriga uppdrag i vår förening. Om du har en kamrat som du skulle vilja föreslå är det viktigt att du tillfrågar honom eller henne om de kan tänka sig att åta sig uppdraget. Du kan naturligtvis också föreslå dig själv eller tipsa oss om någon som du tror skulle passa för uppdraget. Tips och förslag önskar vi oss i valberedningen senast den 20 januari 2020.

Årsmötet 2020 har att utse 6 ledamöter till styrelsen varav en utses till sekreterare och en till studieorganisatör på två år. För de fyra övriga ledamöterna utgör mandattiden också två år med undantag för ett fyllnadsval på ett år. 
Vidare har också årsmötet att utse en revisor på två år samt en ersättare på ett år.

Valberedningen
Jan-Erik Wigren
070-5884010 eller mejla här.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.