A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Valberedning: Jan-Erik Wigren, sammankallande, 070-588 40 10, Rune Gustafsson, 070-978 18 00 samt Christer Larsson, 070-242 80 75.

Vi i valberedningen vill ge alla medlemmar en chans att delta mer aktivt i föreningsverksamheten. Vi vill uppmana Dig, som skulle vilja vara med i vår styrelse, att höra Dig till någon av oss i valberedningen. Det är en trevlig styrelse och man arbetar både med att skapa trivsel och ge information till medlemmarna, men också med de många angelägna frågorna som finns för alla äldre medborgare. Har du tips på någon annan, inom PRO Sofia, som Du tycker skulle vara lämplig och som vi skulle kunna ta kontakt med så får du gärna höra av dig

 _____________________________________________________

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.