A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Styrelsen sammanträder i de flesta fall första tisdagen i månaden kl 10.00.

Styrelse

Funktion Namn                     Telefon           
Ordförande Berith Granath 070-453 22 80
Kassör Anne-Christine Viljanen  070-378 38 79
Sekreterare Siv Byqvist 070-214 17 45
Studieorganisatör Akram Monfared Arya 070-682 38 98
Ledamot/Vice ordf. Birgit Skoglund 070-995 59 39
Ledamot/Medlemsansv.     Fereshteh Zangenehpour 073-717 07 41
Ledamot Britt Rydberg 070-734 02 18
Ledamot Bo Mellbin 076-765 38 15
Ersättare/Webbansvarig Gunnar Ljungqvist 070-875 80 09
     

 

Funktionärer

Kulturansvarig:  Ulla Ericsson 076-237 88 61
Trafikansvarig:  Monica Lindqvist 073-434 33 70

Konsumentfrågor: Solveig Svanbom, 070-339 06 10, Pia Axell, 070-401 01 69, Gun Sandquist, 070-940 69 75.
Revisorer: Tomas Riben, Viking Lindberg, Lennart Pilarp
Valberedning: Jan-Erik Wigren, 070-588 40 10 sammankallande, Rune Gustafsson 070-978 18 00 samt Christer Larsson, 08-6430425.

_______________________________________________

 

Framtidsgruppen Södermalm och Gamla Stan

PRO-föreningarna Högalid, Katarina, Maria, Sofia och Gamla Stan bildar Framtidsgruppen Södermalm och Gamla Stan och samarbetar kring verksamheter och äldrefrågor. Föreningen samarbetar också med andra pensionärsföreningar i stadsdelens pensionärsråd, SPR. 
PRO Sofias representant i SPR är Gun Sandquist.
Protokoll från SPR.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.