A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

"Medlemsmöte" i Vitabergsparken "Medlemsmöte" i Vitabergsparken

Är du ålderspensionär, förtidspensionär eller gift/sambo med sådan pensionär, är du varmt välkommen som medlem i vår pensionärsförening. Du måste inte bo i Sofia eller Sjöstaden för att vara medlem hos oss.

PRO är partipolitiskt och religiöst obunden.

PRO Sofia, där även Sjöstaden ingår, ordnar möten och aktiviteter för dig samt arbetar för att förbättra livsvillkoren för oss äldre.

Vi har roligt i vår förening och vi vill att du också skall vara tillsammans med oss. Du läser väl PRO-tidningen? Där ser du vad PRO står för. PRO Sofia har ca 640 medlemmar.


______________________________

PRO-föreningarna Högalid, Maria, Katarina, Sofia och Gamla Stan bildar Framtidsgruppen Södermalm och Gamla Stan och samarbetar kring verksamheter och äldrefrågor. Föreningen samarbetar också med andra pensionärsföreningar  i Stadsdelens pensionärsråd, SPR samt Kommunens pensionärsråd, KPR. Våra representanter är Britt Rydberg för SPR och Ulla Wihlman för KPR.

______________________________


Du når rådet genom att skriva till Södermalms stadsdelsförvaltning, Pensionärsrådet, Box 4270, 102 66 Stockholm eller genom e-post: christina.e.lindström@stockholm.se.

Klicka här för att se vilka personer som ingår i rådet

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.