A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmötet 2019

Eva Svedberg Engström sjöng egna och andras sånger, inspirerad av Monica Zetterlund.

Årets möte hölls 12 mars med 55 närvarande medlemmar!

2019-04-19 Berith Granath valdes till ny ordförande och nya styrelsen ser nu ut så här:

Till ordförande för 2 år valdes Berith Granath, nyval
Till sekreterare för 2 år valdes Siv Byqvist, nyval
Till kassör för 2 år valdes Anne-Christine Viljanen, omval
Till ledamot för 2 år valdes Birgit Skoglund, nyval
Till ledamot för 2 år valdes Fereshteh Zangenehpour, nyval
Till ledamot för 1 år valdes Bo Mellbin, nyval
Som ersättare för 1 år valdes Gunnar Ljungqvist, nyval
Akram Monfared Arya kvarstår som studieorganisatör till 2020
Britt Rydberg kvarstår som ledamot till 2020

årsmöte  

Efter den formella delen av mötet bjöds på kaffe och underhållning.
Eva Svedberg Engström sjöng egna och andras sånger, inspirerad av Monica Zetterlund, vilket var mycket uppskattat.

Den nya ordföranden, Berith Granath, avtackade mötets ordförande Gun Gustafsson samt de avgående styrelsemedlemmarna, Inga-Lill Andersson, Ulla Wihlman och Bela Repits. Bo Mellbin avtackades som avgående ordförande. 

Läs mer:  Årsmötets protokoll.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.