A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt

PRO Södermalm

Välkommen till PRO Södermalm med Gamla Stan. På söder finns föreningarna Högalid, Katarina, Maria och Sofia. Dessa, som framgår av namnen följer församlingsgränserna. Dessutom finns föreningen PRO Gamla Stan.

På nedanstående karta kan du ungefär se var församlingsgränserna går. Du har dock rätt att själv välja vilken förening du vill vara med i.
 

PRO-föreningarna Högalid, Maria, Katarina, Sofia och Gamla Stan, som tillsammans bildar FRAMTIDSGRUPPEN för Södermalm och Gamla Stan samarbetar kring äldrefrågor och verksamheter. Föreningarna samverkar också med SPF och SPRF kring Seniordag Södermalm och i Stadsdelens Pensionärsråd, SPR

Här kan du gå vidare till Högalid, Katarina, Maria och Sofia:s webbsidor

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden med uppgift att ge de äldre medinflytande och insyn i de allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden inom stadsdelsområdet. Ledamöter och ersättare nomineras av lokala organisationer som har öppet medlemskap för alla pensionärer. Det lokala pensionärsrådet utses av stadsdelsnämnden.

Södermalms pensionärsråd sammanträder en gång per månad med uppehåll för sommaren. Ta gärna kontakt med någon av representanterna när du har synpunkter, frågor eller förslag.

Här kan du se vilka som sitter i pensionärsrådet.

Aktuellt från Södermalm

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.