A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

Skarpnäck

Välkommen till PRO Skarpnäck

Du som är ålderspensionär och förtidspensionär är
välkommen som medlem i vår pensionärsförening
här i Skarpnäck.

Vi har många olika aktiviteter, cirklar och övrig verk-
samhet. Kicka gärna runt här på vår hemsida.

Vår förening är också aktiv och motionerar om sänkta
skatter för pensionärer, handikappvänligare (nedsänk-
ningsbara) bussar, värnar om bostäderna för dementa,
servicehus och hemtjänst m.m.

Kom med oss du också och bli en gladare pensionär.

PRO finns i hela landet och omfattar över 1 550 lokala
föreningar i 26 distrikt.

PRO är en partipolitiskt oberoende organisation för
alla pensionärer.

PRO:s uppgift är att på riksplanet, i landsting, regioner
och kommuner följa och bevaka samhällsutvecklingen
samt skapa opinion för frågor som berör pensionär-
ernas intressen.

PRO har en omfattande verksamhet som ger ett inne-
hållsrikt liv efter pensioneringen med stor gemenskap
människor emellan.

Aktuellt från Skarpnäck

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.