A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

PRO Högalid

Välkommen till PRO Högalid.

PRO Högalids expedition:
Hornsgatan 129, 7 trappor
(ingång via vårdcentralen eller via Tellus Fritidscenter).
Postadress: PRO Högalid, Hornsgatan 129, 117 28 Stockholm

e-postadress: hogalid@pro.se
Plusgiro: 4411654-9

Föreningen
PRO Högalid bildades 1974. Vi är en förening för pensionärer i Högalid på västra Södermalm. Vi är ca. 650 medlemmar. Föreningen är ansluten till RiksorganisationenPRO Stockholms län och Samorganisationen i Stockholms stad (se resp hemsida under länkar). Du som är ålderspensionär, förtidspensionär eller gift/sambo med sådan pensionär, är välkommen som medlem i vår pensionärsförening här i Högalid.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för år 2020 är 345 kr. Av dessa går 95 kr till föreningen,  60 kr till PRO Stockholms län och 190 kr till PRO centralt. I medlemsavgiften ingår tidningen PRO-pensionären som utkommer med 9 nummer per år.

Verksamhet
Utöver medlemsmöten varje månad bedriver vi en hel del aktiviteter såsom studiecirklar, bridge, resor och utflykter samt teaterbesök. Se mer om våra aktiviteter under respektive flik ovan.

Medlemsförmåner
Som PRO-medlem kan du teckna förmånliga försäkringar såsom olycksfalls- och hemförsäkring. Läs mer om detta och andra medlemsförmåner här

Vill du bli medlem i PRO? Klicka här för medlemsansökan

Riksorganisationen
PRO bildades 1942 och är Sveriges största pensionärsorganisation med cirka 360 000 medlemmar.
PRO finns i hela landet och är en partipolitiskt och religiöst oberoende organisation för alla pensionärer och styrs demokratiskt av medlemmarna.

PRO är också pensionärernas röst i politiken. Vi påverkar beslutfattare och politiska organ i frågor som är viktiga för äldre. Tillsammans verkar vi för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande. Välkommen till PRO! 

Riksorganisationen kan du nå här.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.